Φυλάκιση σε όσους κάνουν κατάληψη χώρων του δημοσίου

Διάταξη που περιλαμβάνεται στο κατατεθέν  νομοσχέδιο στη Βουλή Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπει φυλάκιση σε όποιους εμποδίζουν τη λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικών, Συγκλήτων ΑΕΙ, Πρυτανικών Συμβουλίων και κάνουν καταλήψεις χώρων…