Καλύτερα του αναμενόμενου ήταν τα στοιχεία για την ύφεση πέρυσι, καθώς η μείωση του ανήλθε σε 8,2%, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν να διαμορφώνεται σε 168,5 δισ. ευρώ έναντι 183,6 δισ. ευρώ το 2019.

Η εκτίμηση αυτή έχει υπολογιστεί από το άθροισμα των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των τριμήνων του έτους 2020 (μη εποχικά διορθωμένων) όπως έχουν προκύψει μετά την ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από τις πηγές.

Σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή, το ΑΕΠ το 2020 σε όρους όγκου ανήλθε σε 168,5 δισ. ευρώ έναντι 183,6 δισ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,2%. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές το 2020 ανήλθε σε 165,8 δισ. ευρώ έναντι 183,4 δισ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,6%.

Τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το ΑΕΠ διαμορφώθηκαν ως εξής:

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σημείωσε πτώση 8,1%, από 161,32 δισ. ευρώ το 2019 στα 148,211 δισ. ευρώ το 2020.

Οι φόροι στα προϊόντα υποχώρησαν κατά 9,4%, από 23,89 δισ. ευρώ το 2019 στα 21,6 δισ. ευρώ το 2020.

Οι επιδοτήσεις επί των προϊόντων κατά 15,1%, από 1,6 δισ. ευρώ το 2019 σε 1,4 δισ. ευρώ το 2020.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη σημείωσε πτώση 3,4%, από 162,1 δισ. ευρώ το 2019 στα 156,6 δισ. ευρώ το 2020.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών σημείωσε πτώση 5,2%, από 127,3 δισ. ευρώ το 2019 στα 120 δισ. ευρώ το 2020.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 2,7%, από 34,7 δισ. ευρώ το 2019 στα 35,7 δισ. ευρώ το 2020.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 4,9%, από 22,6 δισ. ευρώ το 2019 στα 23,7 δισ. ευρώ το 2020.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν πτώση 21,7%, από 70 δισ. ευρώ το 2019 στα 54,8 δισ. ευρώ το 2020.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν πτώση 6,8%, από 71,2 δισ. ευρώ το 2019 στα 66,4 δισ. ευρώ το 2020.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το τέταρτο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2020, ενώ σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 7,9%. Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το τέταρτο τρίμηνο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 5,9% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2019.

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ