Ακόμη και αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά εξετάζεται να έρθει η ολική επαναφορά της υποχρεωτικής σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με την Ημερησία,σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του 12ημέρου και μέχρι την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου αναμένεται το μέτρο να έχει πέσει στο τραπέζι, εφόσον φυσικά τα επιδημιολογικά – μέχρι τότε – δεδομένα το καταστούν αναγκαίο.

 

Πληροφορίες αναφέρουν πως η υποχρεωτική τηλεργασία θα επιστρέψει λίγο – πολύ στο μοντέλο που είχε διαμορφωθεί κατά το δεύτερο lockdown, δηλαδή υποχρέωση για ένα ενιαίο ποσοστό – επί των εργαζομένων που μπορούν να δουλέψουν από απόσταση – σε όλο τον ιδιωτικό τομέα και το Δημόσιο.

Όσον αφορά στο ποσοστό της υποχρεωτικής τηλεργασίας (ποσοστό επί των εργαζομένων που μπορούν να δουλέψουν από απόσταση) θα αποφασιστεί με βάση τα επιδημιολογικά φαινόμενα και τις εισηγήσεις των ειδικών οι οποίοι από τις αρχές Δεκεμβρίου είχαν ζητήσει να επανέλθει το μέτρο στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα (Λινού, Σαρρηγιάννης, Λουκίδης)

Πάντως η πιο εκτεταμένη εφαρμογή του μέτρου σε ποσοστό που έφτανε το 50% των εργαζομένων που μπορούσαν να εργασθούν εξ αποστάσεων είχε επιβληθεί το Νοέμβριο του 2020 κατά τη διάρκεια του δεύτερου και παρέμεινε ενεργή μέχρι και τον περασμένο Μάιο.

Από τον Ιούνιο το ποσοστό έπεσε στο 20% και σταδιακά έφυγε από το τραπέζι η υποχρεωτικότητα και παρέμεινε το μέτρο στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τον περασμένο Νοέμβριο κι ενώ η δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική και σε κάθε περίπτωση στην διακριτική ευχέρεια εργοδότη και εργαζόμενου, σε τηλεργασία δηλώθηκαν 250.465 εργαζόμενοι σε σύνολο περίπου 2,4 εκατομμυρίων. Η τηλεργασία, δηλαδή αφορά το 10% των εργαζομένων της χώρας.

Η συντριπτική πλειοψηφία – δηλαδή το 88% – των τηλεργαζόμενων βρίσκεται στην Αττική, όπου δηλώθηκαν τον Νοέμβριο 220.031 μισθωτοί σε τηλεργασία. Ακολουθεί με μεγάλη διαφορά η Κεντρική Μακεδονία με 19.252 εργαζόμενους. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα ποσοστά της τηλεργασίας είναι ισχνά.

Mε βάση τα ισχύοντα το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε εργοδότη, ο οποίος έχει την υποχρέωση να δηλώνει τους τηλεργαζόμενους της επιχείρησής του στο ειδικό έντυπο του συστήματος .

Να σημειωθεί ότι πλέον υπάρχει το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία, για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας.

Το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους είναι:

Για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ.
Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών, 10 ευρώ.
Για την συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ.
Σύνολο 28 ευρώ

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας, το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης για κάθε περίπτωση, καθορίστηκε με βάση σχετική ειδική έκθεση (μελέτη κόστους) του οίκου PWC, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η αποζημίωση για το κόστος των επικοινωνιών δεν καταβάλλεται αν ο εργοδότης το καλύπτει απ’ ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Αντίστοιχα, δεν καταβάλλεται η αποζημίωση για τη συντήρηση του εξοπλισμού αν οι συσκευές παρέχονται από τον εργοδότη