Μέσα από ΝΕΑ τροπολογία

Υπενθυμίζουμε ότι η νέα αυτή διευκόλυνση «κλείδωσε» με την τροπολογία που εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ, το οποίο κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα – και, μεταξύ άλλων, προέβλεπε την.

Με τη ρύθμιση, ουσιαστικά επεκτείνεται και στις εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα η άδεια, που ήδη ισχύει για τον δημόσιο τομέα, για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου. Η άδεια αυτή είναι μιας ημέρας κατ’ έτος και είναι μετ’ αποδοχών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα ώστε να διευκολύνεται η πραγματοποίηση απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, ενώ εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Νέα μονοήμερη άδεια για γυναίκες -Τι αναφέρει η τροπολογία

Στο άρθρο 96 του νέου νόμου επισημαίνεται ότι τροποποιείται το άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου, στο σημείο που αφορά τις προγεννητικές εξετάσεις και τον γυναικολογικό έλεγχο.

Πλέον, προβλέπονται τα εξής:

Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο άδειας με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.

Το σημείο:

Να σημειωθεί ότι με την ίδια τροπολογία διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, με τη συνέχιση της μισθοδοσίας των εργαζομένων σε αυτές από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, τα συμβουλευτικά κέντρα και οι ξενώνες λειτουργίας του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) του υπουργείου Εργασίας και το Παρατηρητήριο για την ισότητα των φύλων της ΓΓΔΟΠΙΦ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ