:  Άνοιξε η ειδική πλατφόρμα για την , γνωστή και ως επίδομα 800 ευρώ, στο πληροφοριακό σύστημα «».

: Πληρωμές

Πλέον, κλειστές και πληττόμενες και εργοδότες μπορούν να δηλώνουν στην «ΕΡΓΑΝΗ» τους εργαζόμενους που έθεσαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας από την 1η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το υπ. Εργασίας, υπάρχει δυο προθεσμίες για την υποβολή αίτησης για το :

οι εργοδότες κλειστών επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις των αναστολών σύμβασης εργασίας των εργαζομένων τους έως τις 24 Νοεμβρίου
οι εργοδότες πληττόμενων επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 7 Δεκεμβρίου

Επίδομα 800 ευρώ: Πώς θα γίνουν οι

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το επίδομα θα λάβουν πρώτοι οι εργαζόμενοι των κλειστών με κρατική εντολή επιχειρήσεων και στη συνέχεια αυτοί των πληττόμενων. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους των κλειστών επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ, θα πραγματοποιηθούν από τις 27/11/2020 έως και τις 3/12/2020.

Σημειώνεται ότι μπορούν να υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις ανά περίπτωση κλειστών και πληττόμενων, ώστε να συμφωνούν οι περιφερειακές ενότητες και οι ημερομηνίες έναρξης της κάθε περίπτωσης. Επίσης, για κάθε εργαζόμενο, σε δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβει υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 800 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.


 

Πότε θα πληρωθεί το επίδομα 800 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων 2020