: Σήμερα ξεκινά η διασταύρωση των στοιχείων των εργαζομένων που έκαναν αίτηση στο από 21 Απριλίου έως 30 Απριλίου για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των .

είναι περίπου 55.000 και μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, τα χρήματα θα καταβληθούν στους λογαριασμούς μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Εν τω μεταξύ από αύριο θα μπορούν οι εργοδότες να κάνουν αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα που αφορούν εργαζόμενους σε επίσχεση εργασίας, δανειζόμενους κ.α., ενώ για τους τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων οι ξεκινούν την Παρασκευή 8 Μαΐου στο supportemployees.services.gov.gr και η καταβολή των 800 ευρώ θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 14/5 έως και την Παρασκευή 15/5.

Εν τω μεταξύ την αποζημίωση ειδικού σκοπού που πλέον ανέρχεται στα 533 και όχι στα 800 ευρώ, καθώς είναι για 30 ημέρες και όχι για 45 αναμένεται να λάβουν και τον Μάιο πάνω από 500.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και λοιποί αυτοαπασχολούμενοι.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα θέσει εκ νέου σε λειτουργία την ηλεκτρονική διεύθυνση , προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet για την είσπραξη των 533 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στο τέλος Μαΐου.