: Οι φορολογούμενοι που είδαν στο φετινό εκκαθαριστικό λάθη έχουν την ευκαιρία να τα διορθώσουν, πριν από την πληρωμή του φόρου.

Ποιά τα λάθη

Η άνοιξε χθες την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2021 μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορέσουν να κάνουν διορθώσεις στα στοιχεία των ακινήτων τους. Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται αυτόματα νέο εκκαθαριστικό με το νέο ποσό του φόρου.

Ο νέος λογαριασμός εκδίδεται αυτόματα εφόσον από τις αλλαγές προκύπτει αύξηση του οφειλόμενου φόρου ή μείωση έως και 300 ευρώ. Εάν προκύπτει μείωση φόρου πάνω από 300 ευρώ τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να κλείσει ραντεβού με την eφορία του για να ολοκληρωθεί η νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Οι διορθώσεις λαθών στο Ε9 δεν τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Τα πιο συχνά λάθη που χρήζουν διορθώσεων με υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, είναι:

1. Μη ορθή συμπλήρωση στοιχείων για ημιτελή κτίσματα: Προκειμένου να υπολογιστεί έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ σε κενό ημιτελές κτίσμα το οποίο δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα, ο φορολογούμενος πρέπει, στο , να έχει συμπληρώσει, οπωσδήποτε, και τις ακόλουθες ενδείξεις:

Στη στήλη 10 του πίνακα 1, να έχει αναγράψει τον κωδικό αριθμό 99 που σημαίνει «ημιτελές κτίσμα».
Στη στήλη 30 του πίνακα 1 να έχει συμπληρώσει την ένδειξη ΟΧΙ εάν το ημιτελές κτίσμα είναι «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή την ένδειξη ΝΑΙ, εάν το ημιτελές κτίσμα ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα.
Στη στήλη 32 «ειδική κατηγορία» του πίνακα 1 να έχει αναγράψει τον κωδικό 8 που σημαίνει ότι το δηλούμενο κτίσμα είναι «κενό».

2. Λάθη στα στοιχεία κτισμάτων σε αγροτεμάχια.

3. Λάθη στα εμπράγματα δικαιώματα: Οι φορολογούμενοι αν δεν δήλωσαν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα, αναγράφοντας τον κωδικό 1 αντί των κωδικών 2 ή 3 στις σχετικές στήλες του Ε9, πληρώνουν ολόκληρο ΕΝΦΙΑ. Επίσης αν ξέχασαν να αναγράψουν την ηλικία του επικαρπωτή, δεν υπολογίζεται η έκπτωση στον ψιλό κύριο του ακινήτου.

4. Λάθη στα ποσοστά συνιδιοκτησίας: Σε περίπτωση μη αναγραφής ποσοστού συνιδιοκτησίας ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται αυτομάτως με ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.

5. Λάθη στην καταχώρηση βοηθητικών χώρων ως κύριων ή μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου.