Πώς θα γίνει η , ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Η εκλογική άδεια είναι μετ’ αποδοχών όπως και ότι αυτή δεν συμψηφίζεται με την ετήσια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές, για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Εκλογική άδεια: Οι ημέρες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Ο αριθμός των ημερών της εκλογικής άδειας, για τη μετάβαση των εργαζομένων στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματός τους και την επιστροφή τους, καθορίζεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς με καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.
Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Για τους μισθωτούς με καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς για τους οποίους η 21η Μαΐου είναι εργάσιμη, θεωρείται ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν των προαναφερόμενων, σημειώνει η υπουργική απόφαση.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ