Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Ισότητας

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Συμφωνίας Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, που υπογράφηκε στις 14.7.2015, θα πραγματοποιηθούν ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα των στελεχών και των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων.

Στόχος τους είναι η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ένταξη της διάστασης του φύλου, στις παιδαγωγικές πρακτικές και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις.

Οι ημερίδες ″Ευαισθητοποίησης στελεχών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των φύλων″ θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις 2.10.2015, στη Ρόδο στις 16.10.2015, στα Ιωάννινα στις 2.11.2015 και στη Θεσσαλονίκη στις 10.11.2015.

Απευθύνονται σε Περιφερειακούς/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικούς/ες Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπευθύνους/ες Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα ″Ευαισθητοποίησης στελεχών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των φύλων″ θα διεξαχθούν στην Καβάλα στις 5.10-2.11.2015, στην Καλαμάτα στις 12.10-12.11.2015, στον Βόλο στις 22.10-23.11.2015, στα Χανιά στις 2.11-3.12.2015 και στην Αθήνα στις 9.11-10.12.2015 και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας είκοσι μίας (21) ωρών, θα πραγματοποιηθούν κατά τις απογευματινές ώρες ή/και εντός σαββατοκύριακου έτσι, ώστε να μη διαταράσσεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων και να έχουν οι εκπαιδευτικοί τη δυνατότητα συμμετοχής. Θα προτιμηθεί μια/ένας εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις ημερίδες και να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα χρειάζεται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της το αργότερο είκοσι μέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της κάθε επιμορφωτικής δράσης.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ