Το σχολείο δεν πρέπει να αναπαράγει στερεότυπα

Πολιτική Την ανάγκη το σχολείο να μην αναπαράγει στερεότυπα και πρότυπα ανισότητας ανάμεσα στα δυο φύλα, η δε εκπαίδευση να λειτουργεί ως μηχανισμός αλλαγής για τις έμφυλες αδικίες, τόνισε ο...

02-10-15 Χαιρετισμός του υπουργού στο ΕΚΔΔΑ σε ημερίδα για θέματα ισότητας των δύο φύλων

Δελτίο Τύπου Στον χαιρετισμό του στην ημερίδα ευαισθητοποίησης στελεχών και εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των δύο φίλων, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και...

ΕΚΔΔΑ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Ισότητας

ΕΚΔΔΑ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Ισότητας Στο πλαίσιο υλοποίησης της Συμφωνίας Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης...

01-02-13 Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής …

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» Για την ανακοίνωση του προγράμματος...