: Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα διοριστέων διοριστέων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με ανάρτηση στην ομάδα Μισθολογικά και Εργασιακά Θέματα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

Η ανάρτηση

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και θα έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των διοριστέων.

Ως εκ τούτο οι Υπηρεσίες στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι σε άμεση ετοιμότητα ώστε στις αποκλειστικές ημερομηνίες από 3 Αυγούστου 2021 έως και 6 Αυγούστου 2021, να καταχωρίσουν τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΜΑΔ) και να αποστείλουν τον αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΔ, καθώς και τον αριθμό βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ στη Διεύθυνση και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει νεότερο μήνυμα με περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για τις παραπάνω διαδικασίες. Κατόπιν έως τις 10 Αυγούστου 2021 οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει τα λειτουργικά τους κενά στην εφαρμογή του προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την πρόσληψη των αναπληρωτών για την νέα σχολική χρονιά. (Πηγή mail Γενική Γραμματεία Α/θμιας,Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής).