: Ανακοίνωση του Σεραφείμ ( Μάκη ) Λάππα Αιρετού Δυτικής Ελλάδας, για τη δίκαιη κατανομή των Νέων Οργανικών Θέσεων του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Δίκαιη Κατανομή των Νέων Οργανικών Θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη και την πρόοδο κάθε κοινωνίας. Η επάρκεια και η ποιότητα του διδακτικού προσωπικού είναι
κρίσιμες για τη σωστή λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και, κατά συνέπεια, για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους μαθητές.

Ωστόσο, η κατανομή νέων οργανικών θέσεων στην εκπαίδευση απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και δίκαιη κατανομή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και η ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.

Πριν ένα χρόνο σχεδόν ζητήθηκε από τα ΚΕΔΑΣΥ να καταγράψουν τις ανάγκες για τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων του ΕΕΠ και ΕΒΠ και να προτείνουν στο Υπουργείο Παιδείας τη σύσταση των νέων οργανικών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Οι θέσεις που πρότειναν όλα τα ΚΕΔΑΣΥ σε όλη τη χώρα ήταν περισσότερες από 2.000 για όλους του ΕΕΠ και ΕΒΠ. Είδαμε να κατατίθεται τροπολογία με 1.555 νέες οργανικές θέσεις για ΕΕΠ και ΕΒΠ όπου μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε σε ποιες περιοχές – διευθύνσεις θα κατανεμηθούν. Θα πρέπει να γίνει δίκαιη κατανομή των νέων οργανικών με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και των περιοχών που είναι τα σχολεία.

Κριτήρια Δίκαιης Κατανομής

1. Το βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η κατανομή αυτών στα Ειδικά όπου δεν υπάρχει καθόλου η υπάρξει οργανικών θέσεων και έπειτα να καλυφτούν αυτά που ήδη έχουν.

2. Πληθυσμιακά Κριτήρια: Η κατανομή των θέσεων πρέπει να βασίζεται στην πληθυσμιακή κατανομή των μαθητών ανά περιοχή. Περιοχές με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών πρέπει να λαμβάνουν αναλογικά περισσότερες θέσεις.

3. Γεωγραφικά Κριτήρια: Οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις στην προσέλκυση και διατήρηση του ΕΕΠ και ΕΒΠ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παροχή επιπλέον κινήτρων και η κατανομή περισσότερων οργανικών θέσεων είναι απαραίτητη.

4. Κοινωνικοοικονομικά Κριτήρια: Περιοχές με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό προφίλ μπορεί να χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Η επένδυση σε επιπλέον θέσεις σε αυτές τις περιοχές μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και στην παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ