: Ο έκανε δημόσια για τους ισοβαθμούντες εκπαιδευτικούς, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ79, στο πλαίσιο της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 του .

Αναλυτικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προχώρησε στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης βάσει της προκήρυξης.

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για τους ισοβαθμήσαντες των ανωτέρω κλάδων διενεργήθη σήμερα στις 9 το πρωί, 22 Ιουνίου 2021 στην αίθουσα της Ολομέλειας του .

Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης, πατώντας