Γονείς και μαθητές δηλώνουν ότι τα μουσικά σχολεία βρίσκονται ολοένα και πιο κοντά στην παρακμή τους ως θεσμός. Για φέτος την αρχή των διαμαρτυριών κάνει το μουσικό σχολείο Χανίων Κρήτης και σήμερα οι μαθητές μαζί με τους γονείς διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πόλη.

Ειδικότερα, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων δήμου Χανίων εκφράζει την ανησυχία της για τα συνεχιζόμενα προβλήματα των Μουσικών σχολείων, όπως: Για τις συνθήκες ασφάλειας του σχολείου. Για την έλλειψη αιθουσών και τη δυσκολία της διδασκαλίας, με τη μουσική να διαχέεται από αίθουσα σε αίθουσα. Για την υγιεινή αλλά και την κουλτούρα που δημιουργεί η σίτιση των παιδιών στα θρανία των τάξεων τους. Για τη μη συντήρηση των μουσικών οργάνων του σχολείου.

Για την έλλειψη καθηγητών ή στην καλύτερη περίπτωση την καθυστερημένη τοποθέτησή τους. Για την επιβάρυνση των γονέων, επιπλέον όλων των εξόδων, με την αγορά μουσικών βιβλίων και οργάνων πολλές φορές, ώστε να μελετάνε τα παιδιά εκτός σχολείου.

Από την πλευρά τους οι μαθητές του Μουσικού σχολείου Χανίων δηλώνουν ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα συμμετάσχουν στην Πανελλήνια Μουσική Διαμαρτυρία, την Τρίτη 28/11 και την Τετάρτη 29/11, η οποία αποσκοπεί στην διάδοση και στην επίλυση των προβλημάτων που αφορούν όλα τα μουσικά σχολεία της Ελλάδας.

Τα παιδιά τονίζουν ότι καθημερινά, καθηγητές, γονείς και μαθητές «αντιμετωπίζουμε πολλά εμπόδια στην ομαλή διδασκαλία καθώς -όπως έχουμε επανειλημμένα αναφέρει – το κτίριό μας δεν πληροί προδιαγραφές μουσικού σχολείου. Λόγω έλλειψης αιθουσών, μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους ακατάλληλους όχι μόνο για τους συμμετέχοντες, αλλά και για τις γύρω τάξεις εξαιτίας μηδενικής ηχομόνωσης. Οι ανύπαρκτοι χώροι σίτισης, εκδηλώσεων και ηχογράφησης, μας οδηγούν στην χρήση αναποτελεσματικών υποκατάστατων».

Οι μαθητές όπως λένε κάθε χρόνο «βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να αγοράζουμε μουσικά βιβλία, ενώ θα έπρεπε, όντας δημόσιο σχολείο, να παρέχονται δωρεάν. Υπάρχει – λιγότερο ή περισσότερο- κάθε χρόνο σημαντική απουσία καθηγητών μουσικών οργάνων, καθώς και απουσία των ίδιων των οργάνων σε καλή κατάσταση για την εξάσκηση κάθε μαθητή.

Μετά τη φοίτηση σε σχολείο με ειδικά μαθήματα θα έπρεπε να είναι αυτονόητη η πιστοποίηση της διδακτέας ύλης, αλλά και μοριοδότηση για την εισαγωγή μαθητών σε μουσικά πανεπιστήμια. Επιζητούμε έστω και προσωρινές λύσεις για τα προβλήματά μας, διότι βρισκόμαστε ολοένα και πιο κοντά στην παρακμή των μουσικών σχολείων».