: Την , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής,Θεσσαλονίκης,Πιερίας Σερρών, Ξάνθης, Κοζάνης, Ηρακλείου και Λέσβου.

: Με 60 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα μεγάλος φορέας

Συγκεκριμένα οι νέες αφορούν το υπουργείο Οικονομικών. Το ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν και .

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση , από την υπογραφή της και έως 18 μήνες. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Αφορά τις περιοχές:

Αττικής
Θεσσαλονίκης
Πιερίας
Σερρών
Ξάνθης
Κοζάνης
Ηρακλείου
Λέσβου