μέσα στις επόμενες μέρες, δεδομένου ότι πήρε ΦΕΚ την Παρασκευή (15/9). Μέσω της νέας προκήρυξης θα επιλεγούν 800 μόνιμοι υπάλληλοι

Οι υπάλληλοι θα τοποθετηθούν ως εξής:

Πολιτικό προσωπικό Δικαστικής Αστυνομίας: 170 θέσεις ΠΕ και ΤΕ
Αστυνομικό προσωπικό Δικαστικής Αστυνομίας: 630 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Τι πρέπει να ξέρετε

Για το αστυνομικό προσωπικό τα όρια ηλικίας είναι από 19-35 ετών
Το πολιτικό προσωπικό δεν έχει όριο ηλικίας
Θέσεις αστυνομικού προσωπικού μπορούν να διεκδικήσουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών
Διατίθενται θέσεις σε όλη τη χώρα
Για τους υποψηφίους ΠΕ και ΤΕ πρόσθετο τυπικό προσόν είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ
Για τις θέσεις αστυνομικού προσωπικού πρόσθετο τυπικό προσόν είναι η άδεια οδήγησης ή μηχανής 50 cc
Τη “μερίδα του λέοντος” στις διοικητικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού λαμβάνουν οι Νομικοί (55 θέσεις) και οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών (30 θέσεις)

Οι άνδρες υποψήφιοι για το αστυνομικό προσωπικό πρέπει να έχουν ύψος πάνω από 1,70 μ. και οι γυναίκες πάνω από 1,60 μ.
Από το σύνολο των θέσεων που διατίθενται για το πολιτικό προσωπικό (170) οι 31 θέσεις θα καλυφθούν από πτυχιούχους ΤΕ, επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022).

Ένας πτυχιούχος Πληροφορικής έχει δικαίωμα να διεκδικήσει θέση τόσο στο πολιτικό προσωπικό όσο και στο αστυνομικό

Προσοχή: Οι αιτήσεις για τις 800 θέσεις της Δικαστικής Αστυνομία θα υποβληθούν στο ΑΣΕΠ (). Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν Μητρώο ΑΣΕΠ για τη διαδικασία της επίκλησης.

Δεν αποκλείεται να εκδοθούν ταυτόχρονα δύο προκηρύξεις. Μία για το πολιτικό προσωπικό και μία για το αστυνομικό προσωπικό.