Δείτε αναλυτικά σε – Τις ανάγκες 19 υπουργείων αναμένεται να καλύψουν οι 12.463 μόνιμες , σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει εγκρίνει το υπουργείο Εσωτερικών για το σύνολο του έτους.

Πρόκειται για προσλήψεις στο Δημόσιο που θα προκύψουν από τους επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού του ΑΣΕΠ, που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαρτίου 2023, αλλά όχι μόνο. Μάλιστα, ο εκτιμώμενος αριθμός των προσλήψεων που αναμένεται για το 2023 ανά υπουργείο βασίζεται στις αποχωρήσεων του 2021, τις εκτιμώμενες προσλήψεις για το 2022 και των μη υλοποιηθεισών προσλήψεων προηγούμενων ετών.

Αναλυτικά οι θέσεις που αφορούν στα 19 υπουργεία:

Υπενθυμίζεται πως ο γραπτός διαγωνισμός του Μαρτίου (Προκήρυξη/Πρόσκληση 2Γ/2022) γίνεται για την κάλυψη, αρχικά, 5.124 θέσεων, σε υπουργεία, δήμους, περιφέρειες αλλά και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με τους πρώτους διορισμούς να έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο.

Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ήδη τον ακριβή αριθμό των μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο που θα καλυφθούν, καθώς και την κατανομή τους στους φορείς ανά κλάδο και ειδικότητα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 5.124, εκ των οποίων οι 3.502 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 57 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξουν ξεχωριστές προκηρύξεις για την κάλυψη των επιπλέον θέσεων, ενώ το πρώτο βήμα έγινε με την δημοσίευση του ΦΕΚ για τις 872 μόνιμες προσλήψεις που έχουν προβλεφθεί για το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ