– Την ίδια μέρα θα γίνει ο . Μετά τον αγιασμό θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο αναφορικά με τη λειτουργία Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων 2023 2024:

Αναφορικά με τα δημοτικά σχολεία, με την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024 και πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, γίνονται όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, καθώς και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 του ΠΔ 79/2017 (Α ́109 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές/τριες παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν.

Η εγκύκλιος για τη λειτουργεία των δημοτικών σχολείων:

Η εγκύκλιος αναφορικά με τη λειτουργία των νηπιαγωγείων: