: Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία και πίνακες αναφορικά με την από τον , Καθηγητή Αγγλικής
Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Π. Ντούλας:
Από τα 3.453 Δευτεροβάθμιας που μετράω, γνωρίζουμε το αποτέλεσμα σε τουλάχιστον 2.407 από αυτά μέχρι τώρα (πάνω από τα 2/3).
Από αυτά, στο 87-88% (δηλ σε 2.118) σχολεία, οι συνάδελφοι ψήφισαν ΑΠΟΧΗ.
Μόλις στο 12-13% (δηλ 289), υπήρχε απαρτία (συχνά οριακή και εκεί αλλά και με εκφοβισμό κ.ά.) για να ξεκινήσουν τη διαδικασία Αξιολόγησης.
Μετά από αυτό το 87% αλλά και το 92% Αποχής από τις ηλεκτρονικές ψευτο-εκλογές, ποιο άλλο μήνυμα χρειάζεται το Υπουργείο για να καταλάβει ότι έχει χάσει επαφή με τον ζωντανό κόσμο της εκπαίδευσης; Πώς αλλιώς να το πούμε ότι ΔΕΝ θέλουμε αυτήν την Πολιτική;

Δείτε τους πίνακες