: Ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων στα βάζει ξανά στο τραπέζι την επαναφορά της άδειας ειδικού σκοπού.

Άμεσα οι ανακοινώσεις

Τις δύο πρώτες ημέρες επαναλειτουργίας των σε μαθητές και καθηγητές έφτασαν τα 25.000. Με δεδομένα πως κάποια από αυτά πάνε νηπιαγωγείο ή δημοτικό καθίσταται αναγκαία η παρουσία του γονέα στο σπίτι.

Σύμφωνα με το Newbomb, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται ανήσυχοι, καθώς υπάρχει πιθανότητα τις επόμενες ημέρες να κλείσουν σχολικά τμήματα στα οποία θα καταγραφεί υψηλός αριθμός κρουσμάτων. Αυτό θα σημαίνει πως τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν σπίτι και

Υπό αυτές τις συνθήκες τα υπουργεία Παιδείας, Εργασίας και Οικονομικών αξιολογώντας την κατάσταση μελετούν το ενδεχόμενο να τεθεί εκ νέου σε ισχύ το μέτρο της άδειας ειδικού σκοπού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα.

Αξίζει να αναφερθεί πως το νομικό πλαίσιο για τις άδειες ειδικού σκοπού υπάρχει και είναι αυτό που ίσχυσε στο πρώτο lockdown, αλλά για να ενεργοποιηθεί ξανά απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης.

Οι δικαιούχοι

Η χρήση της δύναται να γίνει είτε από τον έναν γονέα εξ ολοκλήρου είτε και από τους δύο, εφόσον μοιραστούν μεταξύ τους διαστήματα αυτής, ενώ δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα χρήση της και από τους δύο.

Δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού είναι οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς (εργαζόμενοι) παιδιών, εφόσον τα παιδιά:

είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,

φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο),

Εάν και οι δυο γονείς είναι υπάλληλοι ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα λαμβάνει την ειδική είτε ο ένας αποκλειστικά είτε την μοιράζονται σε διαφορετικά διαστήματα, υποβάλλοντας υπεύθυνες δηλώσεις στον εργοδότη.

Εάν ο ένας είναι μισθωτός και ο άλλος ελεύθερος επαγγελματίας, τότε την άδεια δικαιούται μόνο ο μισθωτός. Αν εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, τότε δεν δικαιούται την άδεια, παρά μόνο αν ο άλλος νοσηλεύεται ή νοσεί από κορονοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία.

Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί και τμηματικά, ενώ δεν την δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς σε επιχειρήσεις που μένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Οι που αιτούνται την άδεια προσκομίζουν στους εργοδότες τους σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί και τμηματικά, εφόσον εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εργαζομένου.