Μαύρη λίστα για χρέη στην κινητή τηλεφωνία

«Μαύρη λίστα» καταρτίζεται για τους αφερέγγυους συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας με βασικό στόχο να μπορούν οι εταιρείες-πάροχοι να εκτιμήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο από τη σύναξη μιας σύμβασης για παροχή υπηρεσιών...

“Βροχή” από φόρους για όλους τους Ελληνες

 Ένα εφιαλτικό δεύτερο εξάμηνο περιμένει εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων, αυτοματοποιημένες κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος αλλά και την...

Τρύπα στα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού – Ποιοι φόροι δεν αποδίδουν

Τρύπες σε πολλούς κωδικούς των φορολογικών εσόδων αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αλλά και του υπουργείου Οικονομικών για το 4μηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι εισπράξεις, κινήθηκαν στο 4μηνο κάτω από το στόχο σε ποσοστό 1,75%. Η ΑΑΔΕ επικαλείται στην ανακοίνωσή της το γεγονός ότι η απόκλιση οφείλεται στις αυξημένες –συγκριτικά με τον στόχο- επιστροφές φόρου. Ωστόσο, από την άλλη δεν αναφέρει ότι τα έσοδα από τα προηγούμενα έτη (ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων, κατασχέσεις κλπ) κινούνται πολύ πάνω από τις προβλέψεις. Στην πραγματικότητα, σε πολλούς «ζωτικούς» για την εκτέλεση του προϋπολογισμού κωδικούς όπως είναι ο ΦΠΑ, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης κλπ, βρισκόμαστε ήδη αρκετά κάτω από τον στόχο όπως αποκαλύφθηκε και από τα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 4μηνο που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Το μόνο στοιχείο που διασώζει την κατάσταση είναι τα έσοδα από φόρους παρελθόντων ετών δηλαδή η προσπάθεια των οφειλετών να παραμείνουν συνεπείς στις ρυθμίσεις αλλά και οι αθρόες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Στο σύνολο των φορολογικών εσόδων, η κατάσταση είναι οριακή ενώ τόσο σε επίπεδο εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού όσο και σε επίπεδο εσόδων κρατικού προϋπολογισμού παρατηρείται υστέρηση της τάξεως των 161 και 827 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οι «τρύπες» του τετραμήνου όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών είναι οι εξής: α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 190 εκατ. ευρώ ή 8,7%, β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 4,1%, γ) ΦΠΑ καπνού κατά 60 εκατ. ευρώ ή 30,4%, δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 143 εκατ. ευρώ ή 3,4%, ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 102 εκατ. ευρώ ή 6,8%, στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 180 εκατ. ευρώ ή 21,7%, ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 10,6%, η) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 127 εκατ. ευρώ ή 37,0%, θ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 411 εκατ. ευρώ ή 30,1%. Προκύπτει επομένως ότι σε όλους τους κωδικούς που επιβλήθηκαν πρόσθετα εισπρακτικά μέτρα, τα νούμερα δεν… βγήκαν. Η κατάσταση διασώθηκε σε ένα βαθμό λόγω των ακόλουθων υπερβάσεων: α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 68,9%, β) Φόροι στην περιουσία κατά 182 εκατ. ευρώ ή 50,2%, γ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 275 εκατ. ευρώ ή 44,2%, δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 35 εκατ. ευρώ ή 8,1%, ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 19,9%, στ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 68,7%, ζ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 39,8%, η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 192 εκατ. ευρώ ή 66,2%, θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 534 εκατ. ευρώ ή 41,8%, ι) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 19%, ια) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 35 εκατ. ευρώ. Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ Ακόμη και από την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, προκύπτει σοβαρή υστέρηση στα τελωνειακά έσοδα: τον Απρίλιο η απόκλιση από τον στόχο έφτασε στο -14,29% ενώ στο τετράμηνο διευρύνθηκε στο -5,85%. Προς το παρόν, η τρύπα από τα τελωνειακά έσοδα καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα των Δ.Ο.Υ ωστόσο η κατάσταση κρίνεται οριακή ενόψει μάλιστα και των δύσκολων μηνών που έρχονται. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τα έσοδα προ επιστροφών διαμορφώθηκαν στα 4,041 δισ. ευρώ τον Απρίλιο , υπερβαίνοντας κατά 22,23% το στόχο του προϋπολογισμού των 3,306 δισ. ευρώ. Παράλληλα, δόθηκαν επιστροφές 248 εκ. ευρώ, υψηλότερα κατά 14,81% του στόχου των 216 εκ. ευρώ. Τα έσοδα, αφαιρουμένων των επιστροφών, διαμορφώθηκαν στα 3,793 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 22,75% του στόχου των 3,090 δισ. ευρώ. Κατόπιν αυτού, στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα έσοδα προ επιστροφών κινήθηκαν οριακά πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού (+0,17%), οι επιστροφές κατά 29,04% πάνω από το στόχο και τα έσοδα μετά από τις επιστροφές, κατά 1,75% χαμηλότερα του στόχου. Στους ακόλουθους πίνακες, παρουσιάζεται η πορεία των εσόδων σε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία, τον Απρίλιο και το Τετράμηνο (στοιχεία σε χιλιάδες ευρώ): Η υστέρηση στα τελωνειακά έσοδα, τα οποία ωστόσο είναι υψηλότερα του πρώτου τετραμήνου 2016 κατά 4,45%, οφείλεται στα καπνικά προϊόντα, τα οποία εμφανίζουν μείωση, λόγω της αποθεματοποίησης, που έγινε το 2016 (σε αναμονή των αυξήσεων των συντελεστών φορολογίας). Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα αναστραφεί τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο ομαλοποίησης της αγοράς. thetoc

Οικογενειακά επιδόματα: Έρχονται υπέρογκοι φόροι σε φοιτητές, ανέργους, νοικοκυρές

Υπέρογκους φόρους σε χιλιάδες ανέργους, φοιτητές, νοικοκυρές και γενικότερα υποαπασχολούμενους πολίτες, οι οποίοι το 2016 απέκτησαν πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα, προερχόμενα από ενοίκια και ακόμη πιο πενιχρά ποσά εισοδημάτων από περιστασιακή απασχόληση, καθώς επίσης και σε δικαιούχους πολύ μικρών ποσών οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ, οι οποίοι το 2016 απέκτησαν ταυτόχρονα και πολύ χαμηλά εισοδήματα από ενοίκια, καταλογίζουν φέτος οι υπηρεσίες της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και νυν Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές, επειδή τα δηλούμενα εισοδήματα είναι πάρα πολύ χαμηλά, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προσδιορίζουν το ύψος των φορολογητέων εισοδημάτων με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Δηλαδή, σε κάθε τέτοια περίπτωση λαμβάνουν υπόψη τους το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ που ισχύει για τον άγαμο φορολογούμενο ή των 2.500 ευρώ που ισχύει για τον έγγαμο και προσθέτουν στο ποσό αυτό τυχόν επιπλέον ποσά τεκμηρίων διαβίωσης, εφόσον ο φορολογούμενος διέμεινε, κατά τη διάρκεια του 2016, σε κατοικία ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρηθείσα ή εφόσον κατείχε και κάποιο Ι.Χ. αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος, που προκύπτει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης, φορολογείται όχι με την ευνοϊκή κλίμακα υπολογισμού του φόρου, η οποία ισχύει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και προβλέπει αφορολόγητο όριο εισοδήματος 6.636 – 9.545 ευρώ, αλλά με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες, βάσει της οποίας το φορολογητέο εισόδημα υπόκειται σε φόρο υπολογιζόμενο με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ! Eτσι, η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις φορολογουμένων επιβαρύνεται με φόρο 22%! Στη συνέχεια επί του φόρου που προκύπτει επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου με συντελεστή αυξημένο από 75% σε 100%! Συνολικά, δηλαδή, για ένα φορολογούμενο με πολύ χαμηλό εισόδημα από ενοίκια και με πολύ μικρότερο εισόδημα από περιστασιακή απασχόληση ή από οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που προκύπτει βάσει τεκμηρίων φορολογείται με τελικό συντελεστή 44%! Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εφαρμόζουν αποκλειστικά τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 34 του νόμου 4172/2013 (του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), σύμφωνα με τις οποίες επί της πρόσθετης διαφοράς τεκμαρτού εισοδήματος εφαρμόζεται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων, στην οποία ισχύει συντελεστής 22% από το πρώτο ευρώ, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του δηλωθέντος εισοδήματος δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία ή συντάξεις! Αντιθέτως, στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύουν συνδυαστικά και οι διατάξεις της παραγράφου 35Α του άρθρου 72 του ν. 4172.2013 σύμφωνα με τις οποίες: «Οταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων…». Το αποτέλεσμα είναι να επιβάλλονται εξωπραγματικοί φόροι εισοδήματος σε χιλιάδες φορολογούμενους με πενιχρά εισοδήματα από ακίνητα που είναι ταυτόχρονα άνεργοι ή φοιτητές και περιστασιακά απασχολούμενοι ή οικογενειάρχες που λαμβάνουν μικρά ποσά επιδομάτων στήριξης τέκνων από τον ΟΓΑ. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να είχε λυθεί αν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εφάρμοζαν συνδυαστικά τις παραπάνω διατάξεις, ώστε οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να μην καλούνται να πληρώνουν υπέρογκους φόρους. Εναλλακτικά η λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να είχε δοθεί και από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών με νομοθετική ρύθμιση που θα ξεκαθάριζε ότι και στις περιπτώσεις ταυτόχρονης ύπαρξης πενιχρού εισοδήματος από ακίνητα και πενιχρού εισοδήματος από περιστασιακή απασχόληση η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και όχι με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ελεύθερος τύπος

Με κύρια σύνταξη κάτω των 500 ευρώ ζουν 1,2 εκατ. συνταξιούχοι

Συνολικά 4.554.120 συντάξεις καταβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ». Από αυτές, οι 2.892.259 ήταν κύριες, οι 1.252.241 επικουρικές και 409.620 μερίσματα.Η μέση κύρια σύνταξη ανήλθε στα 722,03 ευρώ, η μέση επικουρική στα 170,93 ευρώ, ενώ τα μερίσματα άγγιξαν κατά μέσο όρο τα 97,86 ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2016. Παράλληλα, η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα Ταμεία, διαμορφώθηκε στα 2.342.431.276,95 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δημοσίευσε τις εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για την αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των χορηγούμενων συντάξεων για τους μήνες Δεκέμβριο 2016, Νοέμβριο 2016 και Οκτώβριο 2016. Η δημοσίευση πραγματοποιείται, μετά την αναγκαία αναμόρφωση της μεθοδολογίας των εκθέσεων για την ορθότερη αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνη των συντάξεων, βάσει των διεθνών προτύπων.Προκειμένου, δε, να υπάρχει και δυνατότητα συγκριτικών μεγεθών μεταξύ των αριθμών που αποτυπώνονται στις εκθέσεις, το υπουργείο προχώρησε και στην επανέκδοση του μηνός Ιουλίου 2015, βάσει της αναμορφωμένης μεθοδολογίας, ώστε όλα τα δεδομένα να προσφέρονται σε ανάλυση με την ίδια μεθοδολογία.Οι παρεμβάσεις αφορούν:- Στη βελτίωση της μεθοδολογίας, με τον εμπλουτισμό των στατιστικών μέτρων ελέγχου που χρησιμοποιούνται (χρήση και της διάμεσης τιμής).- Στην απεικόνιση των δεδομένων, με τρόπο που να περιλαμβάνει το σύνολο της δημοσιονομικής δαπάνης για τις συντάξεις. Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενες απεικονίσεις των δημοσιονομικών δεδομένων στις Εκθέσεις του «ΗΛΙΟΣ» δεν περιελάμβαναν σε πολλούς πίνακες τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η πραγματική συνταξιοδοτική δαπάνη.- Στο διαχωρισμό των μερισμάτων από τις επικουρικές συντάξεις και την ξεχωριστή απεικόνισή τους.- Στη βελτίωση της απεικόνισης των δεδομένων με τη χρήση και μικρότερων εισοδηματικών κατηγοριών, ώστε να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η δημοσιονομική δαπάνη, ειδικά για τις χαμηλές κύριες και επικουρικές συντάξεις.- Στην αναλυτικότερη απεικόνιση και περιγραφή των πινάκων με μεγαλύτερη ανάλυση σε σχέση με το φύλο και την ηλικία, ώστε να μπορούν να γίνουν εμφανείς οι διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών.- Στην ακριβέστερη περιγραφή των απεικονιζόμενων δεδομένων εντός των κειμένων, ώστε να είναι σαφές ότι δεν αφορούν το εισόδημα από τις συντάξεις, αλλά τη δημοσιονομική δαπάνη.

Βαρύς ο φορο – λογαριασμός για όσους έχουν εισόδημα έως 21.500 ευρώ

Από τη μείωση του αφορολογήτου και την εφαρμογή των φορολογικών αντιμέτρων που ψήφισε την Πέμπτη η βουλή θα προκύψουν επιβαρύνσεις σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 21.500 ευρώ, ενώ όσοι δηλώνουν στην Εφορία υψηλότερο εισόδημα θα έχουν μείωση έως 701 ευρώ τον χρόνο. Λόγω του ότι ορισμένα μέτρα θα εφαρμοστούν από εφέτος και θα φανούν στη φορολογική δήλωση του 2018, θα οδηγήσουν σε αύξηση της φορολογίας και πρόσθετες επιβαρύνσεις μια σειρά πολιτών. Αφορά εκείνους που θα επισκεφθούν μέσα στο 2017 κάποιον ιατρό ή θα χρειαστεί να αγοράσουν φάρμακα, καθώς καταργείται η έκπτωση φόρου 10% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Από το 2018 καταργείται και η έκπτωση φόρου 1,5% λόγω μηνιαίας παρακράτησης σε μισθούς και συντάξεις και θα οδηγήσει σε αύξηση φορολογίας έως και 80 ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε, από την κατάργηση της έκπτωσης των ιατρικών δαπανών και της έκπτωσης φόρου 1,5% στην παρακράτηση φόρου μισθωτών και συνταξιούχων, θα επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά με 189 εκατ. ευρώ, καθώς αυτό είναι το ποσό που έχει προϋπολογίσει να κερδίσει το υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα, από τη μείωση του επιδόματος θέρμανσης κατά 45% (σήμερα το ποσό ανέρχεται σε 105 εκατ. ευρώ και από το 2018 θα πέσει στα 58 εκατ. ευρώ) χιλιάδες νοικοκυριά είτε θα λάβουν «ψαλιδισμένο» το επίδομα ή δεν θα το λάβουν καθόλου. Το 2020 η μείωση του αφορολογήτου θα οδηγήσει εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους να πληρώσουν πρόσθετους φόρους έως 650 ευρώ χωρίς την εφαρμογή των αντίμετρων. Αν επιτευχθεί όμως ο στόχος για πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 3,5% τότε θα ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα και ο φόρος αυτός θα περιορισθεί κάτω από 480 ευρώ. Μόνο από τη μείωση του αφορολογήτου το υπουργείο Οικονομικών έχει προϋπολογίσει αύξηση εσόδων κατά 2,060 δισ. ευρώ. cnn

Μνημόνιο: Οι αλλαγές σε επιδόματα, μισθούς, συντάξεις, φόρους, εισφορές

Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου 4387/2016 (γνωστού και ως νόμου Κατρούγκαλου) τον δρόμο προς το Εθνικό Τυπογραφείο παίρνει ένας ακόμα εφαρμοστικός νόμος που ψηφίστηκε τα μεσάνυχτα και ανατρέπει τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών.Με τα νέα μέτρα ως το 2021, επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα λιτότητας 5,396 δισ. ευρώ. Στην πραγματικότητα, στο βωμό τουπρωτογενούς πλεονάσματος, από φέτος έως και το 2021 θα «θυσιαστούν» πάνω από 41 δισ. ευρώ, με βάση τις προβλέψεις στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίστηκε χθες, Πέμπτη. Και αυτό γιατί προβλέπονται συνεχή πρωτογενή πλεονάσματα 3,8 δισ. για το 2017, άλλα 7,4 δισ. για το 2018, για το 2019 8,5 δισ. ευρώ, 9,7 δισ. για το 2020 και 11,8 δισ. για το 2021.Από πού θα βγουν τέτοια θηριώδη πλεονάσματα; Από την Ανάπτυξη, υποστηρίζουν στο υπουργείο Οικονομικών. Για να προκύψουν τα πλεονάσματα, η κυβέρνηση προβλέπει -και παρά τη σκληρή λιτότητα- ρυθμούς ανάπτυξης πάνω 2% κάθε χρόνο.Έτσι υπολογίζει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 5,3 δισ.ευρώ μέσα στο 2017, άλλα 6,5 δισ. το 2018, επιπλέον 7,6 δισ. το 2019, το 2020 7,8 δισ. και 8,1 δισ. το 2021. Δηλαδή το ΑΕΠ θα αυξηθεί μεν σωρευτικά στην προσεχή πενταετία 35,3 δισ. ευρώ, αλλά 5,9 δισ. λιγότερο από όσο θα αυξηθούν τα πλεονάσματα. Ουσιαστικά προεξοφλεί πως η αύξηση του ΑΕΠ που μπορεί να υπάρξει ως το 2021, θα καταλήγει σαν πλεόνασμα στα κρατικά ταμεία. Αλλά επειδή και αυτή δεν αρκεί, θα πρέπει το δημόσιο να (εξ-) αντλήσει και άλλα 6 δισ. επιπλέον (ή 3% του ΑΕΠ) από τον εναπομείναντα πλούτο της χώρας. Κερδισμένοι και χαμένοι Χαμένοι βγαίνουν άμεσα σχεδόν όλοι, αν και ίσως κάπως λιγότερο ορισμένοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο.Είναι ενδεικτικό ότι: -οι δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης αυξάνονται από 78,9 δισ. το 2016, σε 83,3 δις. το 2017 και σε 84 δισ. ως το 2021 (+5 δισ. ευρώ σε 5 χρόνια)-οι κοινωνικές παροχές, από 38,7 δισ. το 2016 και 39 δισ. το 2017, μειώνονται σταδιακά σε 37,1 δισ. το 2021 (-1,6 δισ. ευρώ σε 5 χρόνια) -ειδικά το κονδύλι για συντάξεις, που από 23,4 δισ. το 2016 αυξάνεται σε 29,9 δισ. το 2017, μετά συνεχώς μειώνεται και φτάνει στα 27 δισ. το έτος 2021 (-2,9 δισ. ευρώ από το 2017 ως το 2021).-οι αμοιβές προσωπικού στο Δημόσιο, όμως, αυξάνονται συνεχώς από 15,8 δισ. το 2016 σε 16,3 δισ. το 2017 και στα 17,3 δισ. το 2021 (+1,5 δισ. σε 5 χρόνια). Ειδικότερα:-Φόροι: Άμεσα από φέτος καταργείται για τις ιατρικές δαπάνες (άρθρο 69 του νομοσχεδίου). Άρα οι αποδείξεις από γιατρούς και φάρμακα δεν έχουν καμία φορολογική ωφέλεια για τους φορολογουμένους. Από την 1.1.2018, στους μισθούς και τις συντάξεις καταργείται η έκπτωση 1,5% στην παρακράτηση φόρου. Από 1.1.2020 (ή 2019 αν το ζητήσει το ΔΝΤ) προβλέπεται μείωση της έκπτωσης φόρου, για έσοδα 2 δισ. ευρώ το χρόνο. Χάνουν έως και 650 ευρώ όλοι όσοι ζουν με 5.700 ως 21.500 ευρώ το χρόνο -ή από τις 6.250 ευρώ αν και εφόσον εφαρμοστούν αντίμετρα. Ωστόσο ωφελούνται όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Στα «αντισταθμιστικά» προβλέπεται και πιθανή μείωση του ΕΝΦΙΑ 10%-30% για όσους πληρώνουν έως 700 ευρώ, με πλαφόν έκπτωσης στα 70 ευρώ.-Συντάξεις: Η μεγάλη αφαίμαξη προβλέπεται το 2019 με τη μείωση έως 18% (στα ποσά σύνταξης του 2016) λόγω κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Επιπλέον, όπως προβλέπει και το αναθεωρημένο Μνημόνιο, το ΕΚΑΣ θα περικοπεί το 2018 κατά 238 εκατ. ευρώ και το 2019 θα καταργηθεί. Σε αντιστάθμισμα, υπό όρους, μπορεί να μειωθεί ή να καταργηθεί το 2019 η συμμετοχή σε γιατρούς και φάρμακα. -Ελεύθεροι επαγγελματίες: Θα χάσουν από 1.1.2018 με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 59 εκατ. ευρώ. Οι επιβαρύνσεις, παρά την έκπτωση, είναι σημαντικές. Ωστόσο, επειδή δεν επέρχεται καμία μεταβολή σε όσους δηλώνουν εισοδήματα έως και 7.000 ευρώ τον χρόνο. Το 2019 η επιβάρυνση θα υπερδιπλασιαστεί στα 138 εκατ. ευρώ. Από τα 19,9 δισ. το 2017 θα αυξηθούν σταδιακά στα 21.9 δισ. το χρόνο. Και σε αυτά, όπως αναγράφεται σε υποσημείωση στη σελίδα 259 του σχεδίου νόμου, «δεν περιλαμβάνονται κοινωνικές τεκμαρτές εισφορές», εννοώντας προφανώς ότι δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 46 του νόμου Κατρούγκαλου (που προβλέπει Αντικειμενικό Σύστημα Τεκμαρτού Υπολογισμού Εισφορών) για να καλύψει «τρύπες» του ΕΦΚΑ. -Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα: Με αλλαγές της τελευταίας στιγμής επί του πολυνομοσχεδίου, «θολώνει» η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων από το 2018. Η αρχική διατύπωση ήταν πως αυτές αναστέλλονται ως την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, αλλά η νέα διατύπωση αναφέρει ότι επανέρχονται υπό την προϋπόθεση «επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος», αν και εφόσον δηλαδή συμφωνήσουν οι δανειστές. Αντιθέτως, για τις ομαδικές απολύσεις, ξεκαθαρίζεται ότι σε περίπτωση προσφυγής κατά του κύρους τους, «αρνητική απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας μπορεί να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο». Δηλαδή η απόφαση του ΑΣΕ δεν είναι δεσμευτική, ενώ η αρχική διατύπωση που αντικαταστάθηκε όριζε πως «αρνητική απόφαση του ΑΣΕ, λόγω μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, συνιστά τεκμήριο ακυρότητας των απολύσεων».-Φτωχά νοικοκυριά: Ο προϋπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης θα «κουρευτεί» κατά 58 εκατ. ευρώ, κάτι που πρακτικά σημαίνει και μείωση 50%. Η μείωση θα αφορά τη χειμερινή σεζόν 2017-2018, που σημαίνει ότι το επίδομα του Ιανουαρίου ή θα δοθεί σε πολύ λιγότερους ή θα κοπεί κατά 50% (από τα 25 λεπτά ανά λίτρο στα 12 λεπτά). Το πώς θα γίνει η μείωση θα προσδιοριστεί με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί στο τέλος του χρόνου. Επίσης καταργούνται τέσσερα κοινωνικά επιδόματα: α) Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας. β) Επιδότηση νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας από τον ΟΑΕΔ (καταβαλλόταν για 5 μήνες σε ανέργους νέους μέχρι και 29 ετών οι οποίοι παραμένουν στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο). γ) Προνοιακό επίδομα απροστάτευτων τέκνων που είχε στόχο να μη διαλυθούν οικογένεια και τα παιδιά να καταλήξουν σε ιδρύματα. δ) Επίδομα ένδειας (ΝΔ 57/1973). Όλα ενσωματώνονται στο Κ.Ε.Α. των έως 200 ευρώ το μήνα και, όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, «δεν υπάρχει πλέον λόγος στόχευσης των συγκεκριμένων αναγκών».-Δημόσιοι υπάλληλοι: Από τους «τυχερούς» (;) των νέων διατάξεων αφού, στο όνομα του «εξορθολογισμού» του Δημοσίου, προβλέπεται ότι:α) αύξηση μισθολογικής δαπάνης στο Δημόσιο από 15,8 δισ. το 2016 σε 17,3 δισ. ως το 2021β) στο στενό Δημόσιο τομέα το 2020 και 2021 θα προσλαμβάνονται περισσότεροι υπάλληλοι (9.000 και 8.500 αντίστοιχα) από όσοι φεύγουν (8.200 και 7.500 αντίστοιχα)γ) στα ειδικά μισθολόγια, αυξάνονται όσα επιδόματα δεν καταργούνται.Συγκεκριμένα προβλέπεται:-Σε κάθε περίπτωση διατηρείται τουλάχιστον ένα επίδομα.-Στην περίπτωση που από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών προκύψει αύξηση των αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων, αυτή χορηγείται σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.-Στην περίπτωση που από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών προκύψει μείωση αποδοχών, η διαφορά θα διατηρείται ως «προσωπική» και δεν κόβεται, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μείωση στις αποδοχές των λειτουργών ή υπαλλήλων. Προβλέπεται ότι, απλά, δεν θα παίρνουν αυξήσεις μελλοντικά, μέχρι να καλυφθεί -εκτός εάν συμβεί μελλοντικά ό,τι συνέβη και με την προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Επιδόματα - «σωσίβιο» Έτσι, το ειδικό επίδομα έρευνας για τους Ερευνητές αυξάνεται ως εξής: -Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.): 500 αντί 300 ευρώ-Ερευνητής Α: 500 αντί 280 ευρώ -Ερευνητής Β': 450 αντί 250 ευρώ -Ερευνητής Γ: 400 αντί 180 ευρώ -Ερευνητής Δ': 250 αντί 160 ευρώ -Ε.Λ.Ε. Α': 350 αντί 200 ευρώ-Ε.Λ.Ε. Β: 320 αντί 170 ευρώ -Ε.Λ.Ε. Γ΄: 290 αντί 150 ευρώ -Ε.Λ.Ε. Δ': 270 αντί 120 ευρώ Για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, επεκτείνεται η πρόβλεψη για ειδική αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης, που ίσχυε μόνο στα Σώματα Ασφαλείας. Η αποζημίωση ανέρχεται στα 2,77 ευρώ ανά ώρα. Στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, αλλάζει ως εξής:-Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής: 340 αντί 250ευρώ-Επιμελητής Α': 295 αντί 210 ευρώ-Επιμελητής Β': 280 αντί 200 ευρώ-Ειδικευόμενος: 230 αντί 180 ευρώΟι Ιατροί της Δημόσιας Υγείας του ΕΣΥ εξαιρούνταν από το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, με αλλαγή της τελευταίας στιγμής μπορούν να το εισπράττουν αρκεί να υπηρετούν στη Διεύθυνση ΚΕΔΥ του υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών. Όσον αφορά στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εφημεριών, αυτή θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου κι όχι από τη δημοσίευση του νόμου.Στα επιδόματα διδασκαλίας και έρευνας των Πανεπιστημιακών:-Καθηγητής: 500 αντί 400 ευρώ-Αναπληρωτής Καθηγητής: 450 αντί 400 ευρώ-Επίκουρος Καθηγητής: 400 αντί 350 ευρώ-Λέκτορας: 250 ευρώ (αμετάβλητο)Αντιστοίχως για Μέλη Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), κ.λ.π.:-Καθηγητής: 500 αντί 250 ευρώ-Αναπληρωτής Καθηγητής: 450 αντί 200 ευρώ-Επίκουρος Καθηγητής: 400 αντί 180 ευρώ-Λέκτορας: 250 αντί 150 ευρώΒελτιώσεις προβλέπονται και στα επιδόματα ειδικών καθηκόντων των διπλωματών, καθώς αυτά θα καταβάλλονται χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή απαλλάσσεται και από το φόρο.

TAXISnet: Λάθη στο σύστημα – «Πάγωσαν» φορολογικές δηλώσεις μέχρι την διόρθωση

Σοβαρό κίνδυνο να επιβληθούν υπέρογκοι φόροι εισοδήματος με τις φορολογικές δηλώσεις 2017 αντιμετωπίζουν χιλιάδες κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά και νέοι επαγγελματίες λόγω λαθών στο έντυπο Ε1 για υποβολή δηλώσεων στο...

Bαρύς λογαριασμός για τα νοικοκυριά από το 2018

Εναν λογαριασμό που φθάνει τα 5 δισ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν τα νοικοκυριά στην τετραετία 2018-2021 με τα μέτρα που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο των 242 σελίδων, το οποίο συζητείται στη Βουλή και η ψήφισή του στην Ολομέλεια θα γίνει την Πέμπτη. Με τους στόχους στα πρωτογενή πλεονάσματα να κλειδώνουν στο 4% μετά το 2018 το πολυνομοσχέδιο βάζει τους φορολογούμενους σε ένα νέο τούνελ λιτότητας ενώ στο μόνο το οποίο μπορούν να ελπίζουν είναι η ενεργοποίηση του πακέτου των αντίμετρων εφόσον επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, τα αντίμετρα εφόσον εφαρμοστούν από το 2019 φτάνουν στα 7,559 δισ. ευρώ στην πλήρη ανάπτυξή τους έως το 2021. Οι φοροελαφρύνσεις και οι υπόλοιπες κοινωνικές παροχές του πακέτου των αντίμετρων, τελούν υπό τον όρο ότι η κυβέρνηση θα πιάνει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ στα πρωτογενή πλεονάσματα. Το πολυνομοσχέδιο αλλά και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής της περιόδου 2018-2021 που πήγαν πακέτο στη Βουλή ενσωματώνουν μέτρα 4,644 δισ. ευρώ και αν ληφθούν υπόψη και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν από το 2018 έως το 2021, ο πέλεκυς για τα νοικοκυριά καθίσταται βαρύτερος. Σε σωρευτική βάση ο λογαριασμός φθάνει τα 5 δισ. ευρώ, όταν η κυβέρνηση μιλούσε επισήμως για μέτρα 3,6 δισ. ευρώ ή 2% του ΑΕΠ. Μια πρώτη γεύση των φορολογικών επιβαρύνσεων που έρχονται θα πάρουν οι φορολογούμενοι 2018 με την εφαρμογή μέτρων συνολικής απόδοσης 233 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: [1] Τα 189 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την κατάργηση: • Της έκπτωσης 10% του φόρου εισοδήματος για κάθε φυσικό πρόσωπο για ιατρικά έξοδα, φάρμακα και νοσήλια που υπερβαίνουν το 5% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του. • της μείωσης κατά 1,5% του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. [2] Τα 44 εκατ. ευρώ από την κατάργηση της έκπτωσης από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή. [3] Τα 58 εκατ. ευρώ από την περικοπή κατά 50% του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους. Μείωση αφορολογήτου Το επόμενο χρόνο, το 2019 οι συνταξιούχοι θα γευτούν το «πικρό ποτήρι» των μέτρων που προβλέπει μειώσεις στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις ενώ το 2020, εφόσον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κρίνει ότι τα νούμερα βγαίνουν και δεν ζητήσει εφαρμογή των μειώσεων στο αφορολόγητο από το 2019, προβλέπεται η αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά 1,920 δισ. ευρώ με το «κούρεμα» του αφορολογήτου ορίου για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες λόγω της μείωσης της έκπτωσης φόρου κατά 650 ευρώ. Από τη μείωση των εκπτώσεων φόρου κατά 650 ευρώ και τη διατήρηση του φορολογικού συντελεστή στο 22%, που ισοδυναμούν με μείωση αφορολόγητων ορίων από τα επίπεδα των 8.636-9.545 ευρώ στα επίπεδα των 5.681-6.591 ευρώ, θα προκύψουν για πρώτη φορά επιβαρύνσεις ακόμη και για όσους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αμείβονται με λίγο περισσότερα από 405 ευρώ τον μήνα, καθώς επίσης και για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους με αποδοχές λίγο μεγαλύτερες από 473 ευρώ τον μήνα. Σε περίπτωση που εφαρμοστούν ταυτόχρονα και τα φορολογικά «αντίμετρα» που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τη φορολογία εισοδήματος, τότε οι επιβαρύνσεις περιορίζονται αλλά παραμένουν σημαντικές για όσους δηλώνουν εισοδήματα μέχρι 21.500 ευρώ, ενώ για όσους δηλώνουν πάνω από το όριο αυτό θα προκύψουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις που ξεπερνούν ακόμη και τα 1.000 ευρώ το χρόνο. Σύμφωνα με το καλό σενάριο, το 2020 η έκπτωση φόρου «ψαλιδίζεται» ως εξής: • Σε 1.250 ευρώ από 1.900 ευρώ που ισχύει σήμερα για μισθωτό, συνταξιούχο και κατ΄ επάγγελμα αγρότη χωρίς παιδιά, εφόσον το εισόδημά του δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. • Σε 1.300 ευρώ από 1.950 ευρώ για φορολογούμενους με ένα παιδί. • Σε 1.350 ευρώ από 2.000 ευρώ σήμερα για όσους έχουν δύο παιδιά. • Σε 1.450 ευρώ από 2.100 ευρώ για φορολογούμενο με τρία ή περισσότερα παιδιά. Ο περιορισμός της έκπτωσης φόρου «προσγειώνει το αφορολόγητο όριο (από το 2020 με βάση το καλό σενάριο) από τα 5.681 ευρώ φορολογούμενους χωρίς παιδιά έως τα 6.590 ευρώ για οικογένεια με περισσότερα από τρία παιδιά. Φόρος έως και 45% στα εισοδήματα από AirbnbΦόρο έως και 45% στα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για όσους νοικιάζουν το σπίτι μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τύπου Airbnb. Συγκεκριμένα το εισόδημα που αποκτάται από την 1 Ιανουαρίου 2017 από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία - εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Έτσι θα φορολογείται με κλιμακωτούς συντελεστές από 15% έως και 45%. Είναι οι ίδιοι συντελεστές που ισχύουν για τα εισοδήματα από ενοίκια, οι οποίοι ανέρχονται σε: • 15% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ, • 35% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ και • 45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 35.001 ευρώ και άνω. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τότε ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 29%, όπως ισχύει για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα προβλεπόμενα έσοδα για το Δημόσιο υπολογίζονται σε 48 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με λίγα «κλειδιά» θα επιβαρυνθούν τελικά περισσότερο καθώς αλλάζει το τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο προβλέφθηκε πέρυσι αλλά θα εφαρμοστεί από τις αρχές του επόμενου έτους. Οι νέες διατάξεις ορίζουν ότι επιβάλλεται ενιαίο τέλος διανυκτέρευσης 0,5 ευρώ (ανά δωμάτιο ανά βραδιά) σε όλα τα ενοικιαζόμενα ανεξάρτητα από τον αριθμό των «κλειδιών». Η διάταξη η οποία αντικαθίσταται προέβλεπε τέλος διανυκτέρευσης από 0,25 ευρώ, 0,50 ευρώ και 1 ευρώ όσο αυξάνονταν τα «κλειδιά» κατάταξης του δωματίου. Φορολογικά αντίμετρα Εάν εφαρμοστούν τα αντίμετρα, το 2020: • Ο πρώτος συντελεστής της φορολογικής κλίμακας θα μειωθεί από 22% σε 20% αυξάνοντας έτσι το έμμεσο αφορολόγητο στα 6.250 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς παιδιά. • Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων θα μειωθεί από το 29% στο 26%. • Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με τη νέα κλίμακα θα επιβάλλεται σε φορολογουμένους με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ από 12.000 ευρώ σήμερα και θα είναι μειωμένη για εισοδήματα μέχρι 65.000 ευρώ. Έτσι, η κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς θα διαμορφωθεί ως εξής: - 0% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 30.000 ευρώ, - 2% (από 6,5%) για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ, - 5% (από 7,5%) για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ, - 9% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και - 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω. Μείωση ΕΝΦΙΑ Ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 200 εκατ. ευρώ με την εφαρμογή έκπτωσης 30% ή έως 70 ευρώ για όσους πληρώνουν συνολικά ΕΝΦΙΑ (κύριος και συμπληρωματικό φόρο) έως 700 ευρώ. Για παράδειγμα εάν το ποσό του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ είναι 200 ευρώ, τότε θα χορηγείται στον φορολογούμενο έκπτωση 60 ευρώ (το 30% των 200 ευρώ) και το τελικό ποσό που θα πληρώνει θα είναι 140 ευρώ. Αν το ποσό του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ είναι 233 ευρώ, τότε θα χορηγείται στον φορολογούμενο έκπτωση 70 ευρώ (το 30% των 233 ευρώ). Εάν το ποσό του ΕΝΦΙΑ είναι μεγαλύτερο των 233 ευρώ και μέχρι 700 ευρώ, τότε η έκπτωση θα περιορίζεται στα 70 ευρώ, διότι το 30% σε κάθε τέτοια περίπτωση υπερβαίνει τα 70 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένων που εμπίπτουν στο καθεστώς της απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ (δηλαδή για τους φορολογούμενους με ετήσιο συνολικό εισόδημα -πραγματικό ή τεκμαρτό- μέχρι 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο ή τον σύζυγο και κατά επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε ένα από δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, οι οποίοι διαθέτουν κτίσματα μέχρι 150 τ.μ. και συνολικά ακίνητη περιουσία αξίας μέχρι 85.000 ευρώ αν είναι άγαμοι ή 150.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι χωρίς παιδιά ή μέχρι 200.000 ευρώ εάν έχουν και ένα ή δύο παιδιά) το ποσό του φόρου μέχρι το οποίο θα χορηγείται η παραπάνω έκπτωση ορίζεται στα 1.400 ευρώ. Μείωση ΦΠΑ Από την 1η Ιουλίου 2017 μειώνεται από 24% σε 13% ο συντελεστής ΦΠΑ για τα ζωντανά ζώα που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή, τους σπόρους, τις ρίζες και μοσχεύματα φυτών, τις ζωοτροφές τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και την παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή. Πηγή κειμένου: imerisia

O λογαριασμός των φόρων που θα πληρώσουν τα νοικοκυριά – Πίνακας

Φόρο-λογαριασμό ύψους 1,9 δισ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν τα νοικοκυριά στην τετραετία 2018-2021 με τα μέτρα που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο των 242 σελίδων, το οποίο συζητείται στη Βουλή και η ψήφισή του στην Ολομέλεια θα γίνει την Πέμπτη. Την ίδια ώρα ωστόσο προβλέπονται αντίμετρα ύψους 5 δισ. ευρώ με στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις. Μια πρώτη γεύση των φορολογικών επιβαρύνσεων που έρχονται θα πάρουν οι φορολογούμενοι το 2018 με την εφαρμογή μέτρων 189 εκατ. ευρώ που θα προέλθουν από την κατάργηση: της έκπτωσης 10% του φόρου εισοδήματος για κάθε φυσικό πρόσωπο για ιατρικά έξοδα, φάρμακα και νοσήλια που υπερβαίνουν το 5% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του και της μείωσης κατά 1,5% του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Το επίδομα θέρμανσης Επίσης 58 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την περικοπή κατά 50% του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους. Το 2020 προβλέπεται αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά 1,920 δισ. ευρώ με το «κούρεμα» του αφορολογήτου ορίου για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες λόγω της μείωσης της έκπτωσης φόρου κατά 650 ευρώ. Οι εκπτώσεις Από τη μείωση των εκπτώσεων φόρου κατά 650 ευρώ και τη διατήρηση του φορολογικού συντελεστή στο 22%, που ισοδυναμούν με μείωση αφορολόγητων ορίων από τα επίπεδα των 8.636-9.545 ευρώ στα επίπεδα των 5.681-6.591 ευρώ, θα προκύψουν για πρώτη φορά επιβαρύνσεις ακόμη και για όσους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αμείβονται με λίγο περισσότερα από 405 ευρώ τον μήνα, καθώς επίσης και για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους με αποδοχές λίγο μεγαλύτερες από 473 ευρώ τον μήνα. Σε περίπτωση που εφαρμοστούν ταυτόχρονα και τα φορολογικά «αντίμετρα» που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τη φορολογία εισοδήματος, τότε οι επιβαρύνσεις περιορίζονται αλλά παραμένουν σημαντικές για όσους δηλώνουν εισοδήματα μέχρι 21.500 ευρώ, ενώ για όσους δηλώνουν πάνω από το όριο αυτό θα προκύψουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις που ξεπερνούν τα 700 ευρώ τον χρόνο. Tο 2020 η έκπτωση φόρου «ψαλιδίζεται» ως εξής: • Σε 1.250 ευρώ από 1.900 ευρώ που ισχύει σήμερα για μισθωτό, συνταξιούχο και κατ΄ επάγγελμα αγρότη χωρίς παιδιά, εφόσον το εισόδημά του δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. • Σε 1.300 ευρώ από 1.950 ευρώ για φορολογούμενους με ένα παιδί. • Σε 1.350 ευρώ από 2.000 ευρώ σήμερα για όσους έχουν δύο παιδιά. • Σε 1.450 ευρώ από 2.100 ευρώ για φορολογούμενο με τρία ή περισσότερα παιδιά. Ο περιορισμός της έκπτωσης φόρου προσγειώνει το αφορολόγητο όριο (από το 2020 με βάση το καλό σενάριο) από τα 5.681 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά έως τα 6.590 ευρώ για οικογένεια με περισσότερα από τρία παιδιά. Εάν εφαρμοστούν τα αντίμετρα, το 2020: 1 Ο πρώτος συντελεστής της φορολογικής κλίμακας θα μειωθεί από 22% σε 20% αυξάνοντας έτσι το έμμεσο αφορολόγητο στα 6.250 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς παιδιά. 2 Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων θα μειωθεί από το 29% στο 26%. 3 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με τη νέα κλίμακα θα επιβάλλεται σε φορολογουμένους με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ από 12.000 ευρώ σήμερα και θα είναι μειωμένη για εισοδήματα μέχρι 65.000 ευρώ. Ετσι, η κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς θα διαμορφωθεί ως εξής: • 0% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 30.000 ευρώ, • 2% (από 6,5%) για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ, • 5% (από 7,5%) για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ, • 9% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω. Μειώνεται κατά 200 εκ. € ο ΕΝΦΙΑ. Φόρος 45% στις μισθώσεις Airbnb Ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 200 εκατ. ευρώ με την εφαρμογή έκπτωσης 30% ή έως 70 ευρώ για όσους πληρώνουν συνολικά ΕΝΦΙΑ (κύριο και συμπληρωματικό φόρο) έως 700 ευρώ. Για παράδειγμα εάν το ποσό του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ είναι 200 ευρώ, τότε θα χορηγείται στον φορολογούμενο έκπτωση 60 ευρώ (το 30% των 200 ευρώ) και το τελικό ποσό που θα πληρώνει θα είναι 140 ευρώ. Αν το ποσό του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ είναι 233 ευρώ, τότε θα χορηγείται στον φορολογούμενο έκπτωση 70 ευρώ (το 30% των 233 ευρώ). Εάν το ποσό του ΕΝΦΙΑ είναι μεγαλύτερο των 233 ευρώ και μέχρι 700 ευρώ, τότε η έκπτωση θα περιορίζεται στα 70 ευρώ, διότι το 30% σε κάθε τέτοια περίπτωση υπερβαίνει τα 70 ευρώ. Απαλλαγή Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένων που εμπίπτουν στο καθεστώς της απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ (δηλαδή για τους φορολογούμενους με ετήσιο συνολικό εισόδημα • πραγματικό ή τεκμαρτό• μέχρι 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο ή τον σύζυγο και κατά επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε ένα από δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, οι οποίοι διαθέτουν κτίσματα μέχρι 150 τ.μ. και συνολική ακίνητη περιουσία αξίας μέχρι 85.000 ευρώ αν είναι άγαμοι ή 150.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι χωρίς παιδιά ή μέχρι 200.000 ευρώ εάν έχουν και ένα ή δύο παιδιά), το ποσό του φόρου μέχρι το οποίο θα χορηγείται η παραπάνω έκπτωση ορίζεται στα 1.400 ευρώ. Φόρο έως και 45% στα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για όσους νοικιάζουν το σπίτι μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τύπου Airbnb. Συγκεκριμένα, το εισόδημα που αποκτάται από την 1η Ιανουαρίου 2017 από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία • εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Ετσι θα φορολογείται με κλιμακωτούς συντελεστές από 15% έως και 45%. Είναι οι ίδιοι συντελεστές που ισχύουν για τα εισοδήματα από ενοίκια, οι οποίοι ανέρχονται σε: • 15% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα 12.000 ευρώ, • 35% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ, και • 45% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 35.001 ευρώ και άνω. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τότε ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 29%, όπως ισχύει για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα προβλεπόμενα έσοδα για το Δημόσιο υπολογίζονται σε 48 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με λίγα «κλειδιά» θα επιβαρυνθούν τελικά περισσότερο καθώς αλλάζει το τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο προβλέφθηκε πέρυσι, αλλά θα εφαρμοστεί από τις αρχές του επόμενου έτους. Οι νέες διατάξεις ορίζουν ότι επιβάλλεται ενιαίο τέλος διανυκτέρευσης 0,5 ευρώ (ανά δωμάτιο ανά βραδιά) σε όλα τα ενοικιαζόμενα ανεξάρτητα από τον αριθμό των «κλειδιών». Η διάταξη η οποία αντικαθίσταται προέβλεπε τέλος διανυκτέρευσης από 0,25 ευρώ, 0,50 ευρώ και 1 ευρώ όσο αυξάνονταν τα «κλειδιά» κατάταξης του δωματίου. Μείωση ΦΠΑ για ζωντανά ζώα Από την 1η Ιουλίου 2017 μειώνεται από 24% σε 13% ο συντελεστής ΦΠΑ για τα ζωντανά ζώα που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή, τους σπόρους, τις ρίζες και μοσχεύματα φυτών, τις ζωοτροφές, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και την παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή. ethnos

Φορολογικό… τσουνάμι για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες

Φορολογικό… τσουνάμι αναμένεται να χτυπήσει περισσότερους από 5,8 εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες. Το νέο επικαιροποιημένο Μνημόνιο προβλέπει μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου εισοδήματος κατά 650 ευρώ, από τα επίπεδα των 1.900-2.100 ευρώ στα επίπεδα των 1.250-1.450 ευρώ. Η περικοπή της έκπτωσης κατά 650 ευρώ ισοδυναμεί με μείωση του ετήσιου αφορολόγητου ορίου εισοδήματος κατά 2.955 ευρώ, από τα επίπεδα των 8.636-9.545 ευρώ στα επίπεδα των 5.681-6.591 ευρώ. Και όλα αυτά παρά τις προ έτους «διαβεβαιώσεις» του υπουργού Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, ότι όσο είναι αυτός υπουργός το αφορολόγητο όριο των μισθωτών και των συνταξιούχων δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο των 9.000 ευρώ! Βέβαια, η κυβέρνηση δίνει μια «περίοδο χάριτος» 2,5 ετών σε μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες, καθώς το «κούρεμα» των αφορολόγητων ορίων τους θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2020. Εκτός κι εάν το 2018 το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης υπολείπεται κατά πολύ του 3,5% του ΑΕΠ, οπότε το επώδυνο μέτρο θα τεθεί σε ισχύ ένα χρόνο νωρίτερα, από την 1η-1-2019. Από τη μείωση της έκπτωσης φόρου κατά 650 ευρώ θα προκύψουν για πρώτη φορά επιβαρύνσεις ακόμη και για όσους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα αμείβονται με λίγο περισσότερα από 405 ευρώ το μήνα, καθώς και για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους με αποδοχές λίγο πάνω από τα 473 ευρώ το μήνα! Υπέρογκους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν ακόμα και όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι λαμβάνουν μηνιαία εισοδήματα χαμηλότερα από τα παραπάνω όρια, δηλαδή ζουν με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα από τα νέα μειωμένα αφορολόγητα όρια των 5.681-6.591 ευρώ. Κι αυτό γιατί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προσδιορίσει τα τελικά φορολογητέα εισοδήματά τους σε επίπεδα πολύ υψηλότερα των νέων χαμηλών αυτών αφορολόγητων ποσών, εφαρμόζοντας τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες όπου διαμένουν και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που τυχόν χρησιμοποιούν. Την ίδια «τύχη» θα έχουν και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι περισσότεροι εκ των οποίων δηλώνουν ετήσια εισοδήματα κάτω από τα επίπεδα των νέων μειωμένων αφορολόγητων ορίων, όμως τα τεκμήρια διαβίωσης για τα σπίτια και τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους ανεβάζουν τα τελικά φορολογητέα εισοδήματά τους σε επίπεδα πολύ πιο υψηλά. Αναλυτικά, η συμφωνία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. με τους δανειστές για τη μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου κατά 650 ευρώ: 1 Η σημερινή έκπτωση φόρου των 1.900 ευρώ για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες που δεν βαρύνονται με ανήλικα ή ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα (σπουδάζοντα, άνεργα κ.ά.) θα μειωθεί στα 1.250 ευρώ. Η μείωση της έκπτωσης φόρου κατά 650 ευρώ με δεδομένο ότι θα συνδυαστεί με διατήρηση του κατώτατου συντελεστή φορολόγησης στο 22% θα οδηγήσει σε μείωση του ισχύοντος για τους φορολογουμένους αυτούς αφορολόγητου ορίου από τις 8.636 ευρώ (1.900 ευρώ / 22%) στις 5.681 ευρώ (1.250 ευρώ / 22%). 2 Η έκπτωση φόρου των 1.950 ευρώ, η οποία ισχύει σήμερα για αυτούς που βαρύνονται με ένα ανήλικο ή ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο, θα μειωθεί στα 1.300 ευρώ. Η μείωση αυτή θα οδηγήσει σε μείωση του ισχύοντος για τους φορολογουμένους αυτούς αφορολόγητου ορίου από τις 8.863,63 ευρώ (1.950 ευρώ / 22%) στις 5.909 ευρώ (1.300 ευρώ / 22%). 3 Η έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ, που ισχύει σήμερα για αυτούς που έχουν δύο ανήλικα ή ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα, θα μειωθεί στα 1.350 ευρώ. Η μείωση αυτή θα οδηγήσει σε περιορισμό του ισχύοντος για τους φορολογουμένους αυτούς αφορολόγητου ορίου από τις 9.091 ευρώ (2.000 ευρώ / 22%) στις 6.136,36 ευρώ (1.350 ευρώ / 22%). 4 Η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ, που ισχύει σήμερα για όσους βαρύνονται με τρία ή περισσότερα ανήλικα ή ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα, θα μειωθεί στα 1.450 ευρώ. Η μείωση αυτή θα οδηγήσει σε περιορισμό του ισχύοντος για τους φορολογουμένους αυτούς αφορολόγητου ορίου από τις 9.545 ευρώ (2.100 ευρώ / 22%) στις 6.591 ευρώ (1.450 ευρώ / 22%). Ο βαρύς λογαριασμός μέσα από παραδείγματα ● Περίπου 4,3 εκατομμύρια μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 5.700 ευρώ θα υποστούν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις έως και 650 ευρώ έκαστος. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ και δύο παιδιά, ο οποίος σήμερα δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος, επειδή το αφορολόγητο που ισχύει γι’ αυτόν είναι 9.091 ευρώ, από το 2020 με τη μείωση του αφορολογήτου στις 6.136,36 ευρώ θα πληρώνει φόρο εισοδήματος 630 ευρώ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Συνταξιούχος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα δικαιούται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ και πληρώνει φόρο εισοδήματος 300 ευρώ, από το 2020 με τη μείωση του αφορολογήτου στις 5.681 ευρώ θα πληρώνει φόρο 950 ευρώ, δηλαδή επιπλέον 650 ευρώ. ● Περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες με ετήσια δηλούμενα εισοδήματα χαμηλότερα των νέων μειωμένων αφορολόγητων ορίων των 5.681-6.591 ευρώ θα υποστούν κι αυτοί επιβαρύνσεις, λόγω προσδιορισμού των τελικών φορολογητέων εισοδημάτων τους με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης σε επίπεδα υψηλότερα των 6.000-7.000 ευρώ, όπου πλέον επιβάλλεται φόρος εισοδήματος. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αγαμος μισθωτός εργαζόμενος με μηνιαίο εισόδημα 300 ευρώ, δηλαδή με ετήσιο εισόδημα μόλις 3.600 ευρώ, που διαμένει σε διαμέρισμα 80 τ.μ. θα φορολογείται βάσει τεκμηρίων διαβίωσης για εισόδημα 6.200 ευρώ (3.000 ευρώ ελάχιστο τεκμήριο + 3.200 ευρώ τεκμήριο κύριας κατοικίας) και θα πληρώνει φόρο εισοδήματος 114 ευρώ. ελεύθερος τύπος