Ο Προϋπολογισμός 2017, όπως αποτυπώνεται στην Εισηγητική Έκθεση, έχει βραχυπρόθεσμα υφεσιακές τάσεις, αναφέρει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην εισηγητική του έκθεση.

Επισημαίνει ότι «μειώσεις δαπανών και αυξήσεις φόρων αναπόφευκτα λειτουργούν υφεσιακά» τονίζοντας ότι η Έκθεση έχει «βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Δεν εντάσσεται σε μια μεσο- ή μακροπρόθεσμη προοπτική αφού η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα καταρτίσει το «Μεσοπρόθεσμο», του οποίου η μη κατάρτιση καθιστά δύσκολη την εκτίμηση για την προοπτική που υπηρετεί ο προϋπολογισμός».

«Το σημαντικότερο είναι ότι οι αυξήσεις φόρων αποθαρρύνουν την εργασία και την επιχειρηματικότητα και επομένως θολώνουν τις προοπτικές ανάκαμψης» αναφέρεται σε άλλο σημείο.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αναφέρει ότι «τους επόμενους μήνες θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία η αναθεώρηση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα προς τα κάτω και η οριστική «διευθέτηση» του χρέους. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση μάλλον συμφωνούν στον στόχο αυτό και έχουν ως σύμμαχο το ΔΝΤ!»

Τονίζει επίσης ότι «Οι αυξήσεις φόρων αποθαρρύνουν την εργασία και την επιχειρηματικότητα και επομένως θολώνουν τις προοπτικές ανάκαμψης» επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης – «Η υπερφορολόγηση θα εξακολουθεί να λειτουργεί ιδιαιτέρως στρεβλωτικά στο οικονομικό περιβάλλον αποτελώντας εμπόδιο στην επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης».

Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι για την επόμενη χρονιά προβλέπονται μειώσεις δαπανών κατά 153,4 εκατ. ευρώ, με ταυτόχρονη «εκτεταμένη αύξηση εσόδων κατά 2,447 δισ. ευρώ» και προσθέτουν ότι «η συντριπτική υπεροχή της στάθμισης των παρεμβάσεων στα έσοδα σε σχέση με τις συνολικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις, δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον στην υπο ανάκαμψη οικονομία, επιτείνοντας την ύφεση ή περιορίζοντας τις προοπτικές ανάκαμψης της».

Παίρνοντας αποστάσεις απο την εισήγηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, ο οποίος κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής υποστήριξε ότι το νέο οικονομικό πλάνο ενισχύει «την φορολογική δικαιοσύνη», οι συντάκτες της έκθεσης εξηγούν ότι «οι άμεσοι φόροι θεωρούνται πιο δίκαιοι από τους έμμεσους, καθώς είναι ανάλογοι του εισοδήματος και δεν επιβάλλονται στην κατανάλωση, όπως οι έμμεσοι».

Οι συντάκτες, στο ερώτημα αν «ο προϋπολογισμός του 2017 εντείνει την ύφεση», απαντούν καταφατικά, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι «μειώσεις δαπανών και αυξήσεις φόρων αναπόφευκτα λειτουργούν υφεσιακά».