Ασκηση Ιδιωτικού Εργου – Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους(Ν.Σ.Κ.) σχετικές με την Ασκηση Ιδιωτικού Εργου- Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 391/2010 Σε ερώτημα της Δ/νσης Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήματος Διοικητικού, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής…

Τα δικαιολογητικά για την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από εκπαιδευτικούς

Σας παραθέτω τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   1. Αίτηση εκπαιδευτικού όπου θα αναγράφεται…