Ασκηση Ιδιωτικού Εργου – Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους(Ν.Σ.Κ.) σχετικές με την Ασκηση Ιδιωτικού Εργου- Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 391/2010 Σε ερώτημα της Δ/νσης Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήματος Διοικητικού, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής...

Η Γνωμοδότηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές

Η Γνωμοδότηση υπ αριθμ. 436/2012 για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Ηθοποιούς Η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) υπ αριθμ. 436/2012 έχει δεκτή από τον τέως...

Τα δικαιολογητικά για την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από εκπαιδευτικούς

Σας παραθέτω τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   1. Αίτηση εκπαιδευτικού όπου θα αναγράφεται...

Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π….ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ...