Εφαρμοστική Εγκύκλιος για το ΑΣΕΠ: Διορισμοί - Αδειες - Κινητικότητα - Επιλογή Προϊσταμένων

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν οι πίνακες αποκλειομένων της προκήρυξης 5Ε/2017

ΑΣΕΠ |Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄αριθμ.37/10.01.2019 Απόφαση του Α’  Τμήματος του ΑΣΕΠ οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων, για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη τυπικών προσόντων προς πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με διετή σύμβαση...

ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Ε/2017

ΑΣΕΠ | Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Ε/2017 (ΦΕΚ.45/29.12.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε ετών, στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστών» [κωδικός θέσης: 10004], στην Εθνική Αναλογιστική...

ΑΣΕΠ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις στην προκήρυξη 5Ε/2017

Μέχρι τις 9η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις στην προκήρυξη 5E/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/29-12-2017, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή  έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και...

ΑΣΕΠ 5E/2017: Δείτε τη νέα προκήρυξη

Το ΑΣΕΠ (asep.gr) γνωστοποίησε ότι εκδόθηκε η 5E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/29-12-2017, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών...

ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη 5Ε/2017 και οι θέσεις

ΑΣΕΠ – Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε σήμερα η προκήρυξη 5E/2017 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού με διετή σύμβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3)...

ΑΣΕΠ 5Ε/2017: Η ανακοίνωση των θέσεων εργασίας

Το ΑΣΕΠ (asep.gr) έκανε γνωστό ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5E/2017 Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3)...