Ιδού οι 13 προκηρύξεις για 11.313 θέσεις στο Δημόσιο μέσω

 

Ολο το κείμενο, όπως αυτό  δημοσιέυθηκε στο ένθετο «Καριέρα+Εργασία» που κυκλοφορεί κάθε Δευτέρα με την «Εφημερίδα των Συντακτών»  για τις προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία επεξεργασίας από το και αναμένεται να δημοσιευτούν το αμέσως επόμενο διάστημα  για 11.313 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, δημοσιεύει η ιστοσελίδα.

 

Ειδικότερα τους επόμενους μήνες αναμένεται να προκηρυχθούν 11 νέοι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ, ενώ ήδη δύο διαγωνισμοί βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Μέσω των διαγωνισμών θα πληρωθούν θέσεις στο στενό δημόσιο τομέα και σε φορείς του Δημοσίου.

Ειδικότερα:

1)  8.845 μόνιμες θέσεις σε δήμους της χώρας

Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσουν, οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για τον μεγάλο διαγωνισμό της πρόσληψης 8.845 μόνιμων υπαλλήλων στην καθαριότητα και σε άλλες ανταποδοτικές θέσεις σε δήμους όλης της χώρας.

Η επίσημη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες, αφορά 8.171 θέσεις, από τις συνολικά 8.845 που είχαν εγκριθεί από το ΥΠΕΣ, μετά τα αιτήματα των δήμων, αφού οι υπόλοιπες 674 θέσεις θα προκηρυχθούν από τον .

O αριθμός των 674 θέσεων θα πληρωθούν στο διαγωνισμό, από πρόσωπα από τους «προστατευόμενους» του όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν. 2643/1998.

Οι 8.171 θέσεις που προκηρυχθούν μέσω του , αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Ωστόσο στην κατηγορία ΠΕ και ΤΕ προβλέπονται μόλις 216 θέσεις, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν ΔΕ (2.714) και ΥΕ (5.241).

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν μέσω της νέας προκήρυξης είναι: καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων, κ.α.

Για όλες τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ζητείται ως μοναδικό προσόν το Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

2)  Πρόσληψη 500 μόνιμων σε δήμους

Εκτός όμως από τις προαναφερόμενες 8.845 θέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης υπέγραψε, όπως αποκάλυψε ο ίδιος κατά την συνάντησή του την περασμένη Πέμπτη με το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, απόφαση για την πρόσληψη επιπλέον 500 μονίμων εργαζομένων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων, υπέγραψε. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και αφορούν την κάλυψη θέσεων για εμπρόθεσμα αιτήματά δήμων που δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική “λίστα” του ΥΠ.ΕΣ. ενόψει της μεγάλης προκήρυξης του για τους 8.845 μόνιμους καθαριότητας των δήμων.  Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση που αφορά 21 δήμους και ΔΕΥΑ, έχει ήδη σταλθεί στα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη συνέχεια θα πάει στο ΑΣΕΠ, προκειμένου η μίνι προκήρυξη να «τρέξει» είτε παράλληλα είτε λίγο αργότερα από την μεγάλη των 8.845 μόνιμων στους δήμους.

3)  14 θέσεις σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Μέχρι τις 9η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις στην προκήρυξη 5E/2017 του ΑΣΕΠ (), που αφορά στην επιλογή  έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο  «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα > .

Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

4) Προσλήψεις 62 ατόμων στο Εθνικό

Μέχρι την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για την πρόσληψη με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκεια 3 χρόνων στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.).

Θα προσληφθούν συνολικά 62 άτομα στις εξής ειδικότητες

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) – Συμβάσεις: 18

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) – Συμβάσεις: 4

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) – Συμβάσεις: 5

Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ) – Συμβάσεις: 11

Δασολόγος (ΠΕ) – Συμβάσεις: 8

Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού (ΠΕ) – Συμβάσεις: 3

Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ) -Συμβάσεις: 2

Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής (ΠΕ) –Συμβάσεις: 1

Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ) –Συμβάσεις: 2

Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής (ΤΕ) –Συμβάσεις: 2

Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής (ΤΕ) –Συμβάσεις: 1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ) –Συμβάσεις: 3

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/λογιστησ (ΠΕ) –Συμβάσεις: 2

Οι θέσεις έχουν Έδρα τα Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής και τα Γραφεία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Γενικά Προσόντα Επιλογής

  1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ,) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 55 ετών.
  2. Προκειμένου για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείταιη γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
  3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης (καθαρό ποινικό μητρώο)
  4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές.

Τα Απαιτούμενα ανά ειδικότητα Προσόντα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα πληροφορηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ()

 

5)  72 μόνιμες θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις στην 2Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο και αφορά στην πλήρωση 72 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

15 ΝΟΜΙΚΩΝ

15 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

 

10 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

2 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

2 ΧΗΜΙΚΩΝ

 

3 ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

 

10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

 

3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ

 

5 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

 

Για όλες τις θέσεις θα συνεκτιμηθεί πρόσθετη εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και

Για τις θέσεις ΕΕΠ Επιστημόνων Πληροφορικής (κωδ. 10008) θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία ή οι γνώσεις στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση: Μεγάλων έργων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Συστημάτων αποθηκών δεδομένων (data warehouse) ή/και επιχειρηματικής ευφυίας (business intelligence), Συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών (management information system-MIS), Σχετικών προγραμμάτων . Επίσης θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία ή οι γνώσεις σε θέματα hardware ή/και software.

 

Για τις θέσεις ΕΕΠ Νομικών (κωδ. 10005) θα συνεκτιμηθεί ειδικότερα η εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

 

6)  Προσλήψεις 50 ατόμων στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

 

Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής.

Ειδικότερα πρόκειται για προκήρυξη του από αφορά τις προσλήψεις 50 υπαλλήλων  στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου.

Ήδη καθορίστηκαν οι οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού που θα καλυφθούν από τους προστατευόμενους του του ν. 2643/1998.

Ο αριθμός των θέσεων για το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών καθορίστηκαν με απόφαση του υπουργείου Εργασίας σε τέσσερις.

7)  Ταχυμεταφορές : Προσλήψεις 100 μόνιμων υπαλλήλων

 

Σε προσλήψεις 100 ατόμων, σε θέσεις αορίστου χρόνου προχωρούν τα ΕΛΤΑ Courier «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΕΛΤΑ ΑΕ», μέσω προκήρυξης που θα εκδώσει το ΑΣΕΠ.

 

Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί στα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου.

 

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ», εγκρίθηκαν οι παρακάτω θέσεις:

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Διαφόρων Ειδικότητων) 20 θέσεις Αορίστου Χρόνου

Διανομείς (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 80 θέσεις Αορίστου Χρόνου

8)  Προσλήψεις 103 μόνιμων υπαλλήλων Υ.Ε

Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να εκδοθεί προκήρυξη του για την κάλυψη με μόνιμο προσωπικό 100 θέσεων (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) σε τέσσερις φορείς του δημοσίου.

Από αυτές οι 90 αφορούν προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ. Πρόκειται για 85 Εργάτες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και πέντε αποθηκάριους επίσης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι υπόλοιπες 13 μόνιμες θέσεις (Υ.Ε) αφορούν προσλήψεις σε υπηρεσίες του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) και στον Οίκο του Ναύτου.

9)  Προσλήψεις 209 μόνιμων υπαλλήλων στην

Εντός του πρώτου 10ημέρου του Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά την πρόσληψη διακοσίων εννέα (209) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της Προκήρυξης είναι:

ΔE ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΜΕΔΟ3) 25

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (ΜΕΔΟ3) 5

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MET4) 12

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (MET4) 20

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4) 25

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C,D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4) 5

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ (MEM3) 2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (MET4) 3

ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Π ΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙ ΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) 5

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) 5

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 9

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΤΤ1) 2

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΤΤ1) 2

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 4

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) 15

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 20

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) 1

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 1

ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ (ΑΤΤ2) 2

ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 3

ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 1

ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) 1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2) 2

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) 8

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) 12

ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΡΜ2) 3

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) 1

TE OIKONOMIKOI (ΑΡΔΟ2) 15

Υποψήφιος που κατέχει ένα βασικό τίτλο σπουδών της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ που είναι αποδεκτός, σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας θέσεων και από την προκήρυξη προβλέπεται διαφορετικός κωδικός, προκειμένου να επιδιώξει θέσεις και των δύο κλάδων, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει και τους δύο κωδικούς του τίτλου σπουδών του στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

10)              200 μόνιμες θέσεις φυλάκων στο ΥΠΠΟ

Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 200 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Πολιτισμού.

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις έχουν ήδη εγκριθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούν την κάλυψη 200 κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στο ΥΠΠΟΑ.

11)              588 μόνιμοι υπάλληλοι στα σωφρονιστικά ιδρύματα

Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται και η προκήρυξη του για την πρόσληψη 588 μόνιμων υπαλλήλων σε φυλακές της χώρας.

Οι θέσεις αφορούν εκπαιδευτικές βαθμίδες (Δ.Ε), (Τ.Ε) και (Π.Ε). Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: γιατροί, νοσηλευτές, υπάλληλοι φύλαξης, προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.ά.

12)              510 μόνιμοι υπάλληλοι στα

Τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2018, αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη 510 μόνιμων υπαλλήλων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Οι θέσεις θα αφορούν εκπαιδευτικές βαθμίδες

ΔΕ Διανομέων – Ταχυδρόμων. Αποδεχτό θα γίνεται οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ εκτός του μοτοποδηλάτου.

ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης: Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι θέσεις:

Ταχυδρόμοι

230

Υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης

215

Διοικητικές ειδικότητες

25

Οδηγοί

25

Διαμετακομιστές

15

Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ

13

Χειριστές συστήματος κατεργασίας ύδατος

2

13)              60 μόνιμοι μηχανοδηγοί στην

Την πρόσληψη 60 μηχανοδηγών για τη νέα χρονιά προγραμματίζει η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και η σχετική προκήρυξη θα εκδοθεί μέχρι το Καλοκαίρι.