Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα, η οποία πρέπει να επιβεβαιωθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.)ζητούν από μέλη Ε.Β.Π.(Ι.Ε.Κ.) Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,(πρώην O.E.E.K.)., κατόπιν απαιτήσεως του Ο.Π.Σ.Υ.Δ,ώστε να καταχωρηθεί στο σύστημα.

Βασίλης Βούγιας

Καλό θα ήταν, μιας και πρόκειται για κρίσιμο στοιχείο να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση – ενημέρωση από τους αρμοδίους, ώστε να ενημερωθούν όλα τα μέλη Ε.Β.Π. της χώρας.

Δείτε τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)