Ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δασκάλων – Αρκετά νωρίς φέτος εστάλησαν οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΖΕΠ) από το Υπουργείο Παιδείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υιοθετήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΑΔ, η οποία τον Ιούλιο του 2016 κατατέθηκε πρώτη φορά, προβλέποντας επιπλέον Δάσκαλο στα τμήματα με μεγάλο αριθμό Δίγλωσσων μαθητών.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει απορροφήσει στο παρελθόν πληθώρα παιδιών μεταναστών και μελετώντας αυτή την εμπειρία μακάρι να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τον μαθητή , το σχολείο και τον δάσκαλο όπου και εν κατακλείδι θα καταλήξουν όλα.