: Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία συναντήθηκε  με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).

Τη συνάντηση απασχόλησαν ζητήματα σχετικά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και θέματα σχετικά με τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις αναπληρωτών.

Η ανέφερε πως η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επισπεύδει τις 4.500 εκπαιδευτικών στην , με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Για το θέμα των μονίμων εκπαιδευτικών τόνισε πως εξετάζονται τα και πως εκπεφρασμένος στόχος της Κυβέρνησης είναι να προχωρήσει κατά προτεραιότητα σε προσλήψεις σε τρεις ευαίσθητους τομείς: της Παιδείας, της Υγείας και της Ασφάλειας.

Στη συνάντηση μετείχε και η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αναστασία Γκίκα.