Το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών της Π.Ε. – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Δ. ΜΠΡΑΤΗ

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων στις 4 Ιουλίου το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών ΠΕ προσδιορίζεται ως εξής:
1. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ – πιθανόν ως τις 20 Ιουλίου – θα συζητηθούν οι μετατάξεις από τη β/θμια στην α/θμια και το αντίστροφο.
2. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις θα συζητηθούν σε επόμενη φάση , αφού φτάσουν πρώτα οι αιτήσεις στο ΚΥΣΠΕ.
3. Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ κατά την εκτίμησή μου θα εξετασθούν μετά τις 20 Αυγούστου, παρά τον αρχικό προγραμματισμό να συζητηθούν τέλος Ιουλίου.

Αυτό γιατί, μετά την υποβολή και νέων αιτήσεων, η διαδικασία υποβολής και ελέγχου των νέων αιτήσεων, των τροποποιήσεων κλπ θα καθυστερήσει σημαντικά.
4. Οι αποσπάσεις σε φορείς και γραφεία θα προηγηθούν των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Αυτές δεν εξετάζονται από το ΚΥΣΠΕ, αλλά απευθείας από τον υπουργό.