«Χαρτί» χωρίς πρακτικό αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας αποδεικνύεται για πολλούς Ευρωπαίους – λόγω και των αλλαγών που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση – το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: σημαντικός αριθμός αποφοίτων πανεπιστημίων στην Ευρώπη εργάζεται σήμερα σε επαγγέλματα που δεν απαιτούν καν πτυχίο, ενώ εκατομμύρια είναι όσοι διαθέτουν περισσότερα προσόντα και δεξιότητες, από εκείνα που είναι απαραίτητα για τη δουλειά τους.