Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή της στις 16-07-2019 ενέκρινε την από 09-05-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017 (άρθρο 46, παράγραφος 1) για τη χορήγηση Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών του οικείου πανεπιστημίου και, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, στις 5 Αυγούστου 2019 (05-08-2019) απηύθυνε με το υπ. αρ. 3967 έγγραφο του ιδρύματος το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας.

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου «Μάριος Δ. Μαυροειδής»

Το αίτημα αυτό παραμένει εδώ και πέντε (5) μήνες στο Υπουργείο Παιδείας, και συγκεκριμένα στο γραφείο του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Β. Διγαλάκη, χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική εξέλιξη όλο αυτό το διάστημα – δηλαδή να προωθηθεί το αίτημα αυτό προς γνωμοδότηση!

 

Όμως, παράλληλα, στις 24-12-2019 με τη δημοσίευση της Προκύρηξης 1ΓΕ/2019 από τον Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 45), όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι του εν λόγω Τμήματος Μουσικών Σπουδών αδικούνται λόγω ελλιπούς μοριοδότησης (Κεφάλαιο Γ΄, κριτήριο Α4), διότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμη ακολουθήσει τις προβλεπόμενες (από τον νόμο 4485/2017, άρθρο 46, παράγραφος 2) διαδικασίες περί γνωμοδότησης και δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της διαπιστωτικής απόφασης για το συγκεκριμένο τμήμα, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι αυτοί να αποκλειστούν και να απωλέσουν τον μόνιμο διορισμό, αλλά και την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές μέσα στα επόμενα 3 έτη από τη δημοσίευση από τον Α.Σ.Ε.Π. των σχετικών πινάκων κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών!

 

Καλούμε τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας κ. Β. Διγαλάκη με τη διαδικασία του εξαιρετικά κατεπείγοντος να  επισπεύσει το συντομότερο δυνατό τις διαδικασίες για τη χορήγηση του Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου «integrated master» στο εν λόγω τμήμα, ώστε το Φ.Ε.Κ. με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση να δημοσιευθεί εντός της προθεσμίας των αιτήσεων και κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δηλαδή πριν από τις 3 Φεβρουαρίου 2020 (03-02-2020) κι έτσι να αποκατασταθεί η ισότητα, η ισονομία και το αίσθημα δικαίου που απορρέουν από το Σύνταγμα της χώρας και τη σχετική νομοθεσία, όπως ο Ν. 4622/2019, άρθρο 18, παρ. 2 (Φ.Ε.Κ. Α 133/07-08-2019).

 

Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και η Συνέλευση του εν λόγω τμήματος με την από 27-12-2019 ανοιχτή επιστολή της προς την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως

(https://music.ionio.gr/gr/news/13224/?fbclid=IwAR0pG7TCAaLmAjCjYWGVl44l7pr5CmtjxKBr0ITm7yx_2yDHD0redQq1vas), καθώς και ανάλογα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας

και όλες τις σχετικές άμεσες ενέργειές σας.

 

 

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ