Αναφορά κατατέθηκε από την Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτή της Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως.

Αφορμή στάθηκε ,  η κατάφορη αδικία προς τους που υφίστανται αναφορικά με την μοριοδότηση του τίτλου integrated master. 

«Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Αδικία σε βάρος των Αποφοίτων Μουσικών Σπουδών η μη προσμέτρηση στη μοριοδότησής τους του αποκτηθέντα τίτλου Intergratedmaster».

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου διαμαρτύρονται για την αδικία που υφίστανται αναφορικά με την μοριοδότηση του τίτλου integrated master.Η αδικία παραμένει έως σήμερα παρά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περί υπαγωγής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4485/2017, με την 62386/Ζ1/2020διαπιστωτική απόφασης του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ Β΄ 2109/02.06.2020).

Τονίζεται ότι έχουν γίνει δύο φορές μόνιμες προσλήψεις χωρίς τον υπολογισμό των 20 μορίων στους συμμετέχοντες στην διαδικασία κατάταξης πινάκων της προκήρυξης 1ΓΕ/2019.

Επειδή στις 25-3-2023η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε 3.772 νέους μόνιμους διορισμούς Εκπαιδευτικών, επισημαίνεται για άλλη μια φορά η αδικία σε βάρος των αποφοίτων του Μουσικού Τμήματος Ιονίου Πανεπιστημίου.
Επειδή, όσοι απόφοιτοι προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με τις 1460 και 1461/12.7.2022 αποφάσεις του έκανε δεκτό το αίτημά τους, με αμετάκλητες αποφάσεις, απέκτησαν τα 20 μόρια και μονιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη διαδικασία μονιμοποιήσεων το καλοκαίρι του 2022.

Οι απόφοιτοι του Μουσικού Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, που συμμετείχαν στην διαδικασία της 1ΓΕ/2019, οι οποίοι μέχρι σήμερα περιμένουν μία ρυθμιστική διάταξη εκ μέρους του Υπουργείου, για την άρση αυτής της κατάφωρης αδικίας και την προσθήκη των 20 μορίων του integrated master, διότι οι πίνακες κατάταξης της 1ΓΕ/ 2019 παύουν να ισχύουν στις 30 Αυγούστου 2023 και οι τυχόν μονιμοποιήσεις, πριν από την συγκεκριμένα ημερομηνία, θα τους στερήσουν για άλλη μια φορά το πλεονέκτημα των 20 μορίων που δικαιούνται.

Σας επισυνάπτω το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ζητώντας να το λάβετε υπόψη και να προβείτε στις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους και να αρθεί η εις βάρος τους αδικία.

Η αναφέρουσα  Βουλευτής,

Χαρά Κεφαλίδου».

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ