Χανιά: Μαθητές «επιχειρηματίες» βοηθούν παιδιά με καρκίνο