Στην αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος «» και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης στη μαθητική κοινότητα στοχεύει τροπολογία, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του και Κοινωνικών Υποθέσεων από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Η τροπολογία αναφέρεται στη διαδικασία ορισμού των σχολικών μονάδων των δήμων ή κοινοτήτων της χώρας, στις οποίες θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα».
Είναι αξιοσημείωτη η παράθεση στοιχείων για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην ανάλυση συνεπειών της ρύθμισης που συνοδεύει το κείμενο της τροπολογίας.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι το ποσοστό υλικής στέρησης σε 4 ή περισσότερα βασικά αγαθά ή υπηρεσίες ανήλθε το 2019 σε 16,2%, το 2015 αυτό το ποσοστό ανήλθε σε 22,2%, το 2016 σε 22,4%, το 2017 σε 21,1% και το 2018 σε 16,7%.

Το έτος 2019, το ποσοστό των νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που έχουν δυσκολία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανήλθε σε 47,7%. Το 2015 το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 53,2%, το 2016 σε 54,2%, το 2017 σε 53,2%, το 2018 σε 51,4%.