Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης», ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νάξου.

Το συγκεκριμένο ΕΕΕΕΚ, ως δημόσιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρίες, στεγάζεται σε ακατάλληλα κοντέινερ, που δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα εκπαιδευτικά προ-απαιτούμενα, ούτε στις ειδικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος με την ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φέρνει το παράδειγμα του ΕΕΕΕΚ Νάξου και αναζητά ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, ώστε η στέγαση των μαθητών να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο ελάχιστων τεχνικών προτύπων, με τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται οι ειδικές ευρωπαϊκές σχολικές υποδομές.

Τα κοντέινερ, ως θεωρητικά προσωρινή αλλά ουσιαστικά μόνιμη δυστυχώς λύση, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να διασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ειδική εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον του χώρου στέγασης, τα παιδιά θα πρέπει να προαυλίζονται στον ίδιο χώρο με τους μαθητές τυπικής εκπαίδευσης (2ο Γυμνάσιο Νάξου), ώστε να προάγεται η αλληλοκατανόηση και η ένταξη όλων των μαθητών στο κοινωνικό σύνολο.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επισημαίνει την άμεση ανάγκη για ανέγερση πρότυπων υποδομών για παιδιά με αναπηρίες, με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια για τη μόχλευση- συμπλήρωση επενδυτικών-φιλανθρωπικών κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα ή τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι σημερινές συνθήκες στη Νάξο δεν μας τιμούν, ενώ αποκλίνουν από τις δεσμεύσεις της για τα άτομα με αναπηρίες (UNCRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities) και δεν ανταπεξέρχονται στην πρόβλεψη της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρει για μια ΕΕ «αποφασισμένη να προάγει την ανάπτυξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου γνώσης μέσω ευρείας πρόσβασης στην εκπαίδευση και μέσω της συνεχούς αναπροσαρμογής της».

* Επισυνάπτεται η ερώτηση του Εμμανουήλ Φράγκου, με αίτημα γραπτής απάντησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.