Η Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Σοφία Σακοράφα κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως με θέμα την αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση των ν

Η ερώτηση

Οι εκπαιδευτικοί που πρωτοδιορίστηκαν ως μόνιμοι στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα στο 2021 υποχρεώνονται πλέον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 62 ν.4889/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 ν.4722/2020), να παραμένουν στην τόπο του διορισμού τους για δύο (2) έτη.

Όπως είναι γνωστό, μέχρι τη θέση σε ισχύ των παραπάνω, η αντίστοιχη υποχρέωση ήταν δεσμευτική μόνο για ένα (1) έτος.

Η ανελαστικότητα της συγκεκριμένης πρόβλεψης, που δεν επιτρέπει οιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή,  δεν φαίνεται να υπαγορεύεται από λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Όπως είναι γνωστό, οι αυτοί, όλα τα χρόνια μέχρι τον διορισμό τους έχουν ήδη υπηρετήσει τη Δημόσια Εκπαίδευση, ως ωρομίσθιοι ή ,  σε κάθε σημείο της επικράτειας, οι περισσότεροι μετακινούμενοι συνεχώς για πάνω από 10 χρόνια, υφιστάμενοι την βάσανο των διαρκών μετακινήσεων και το αντίστοιχο τεράστιο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος.

Εξάλλου, είναι δεδομένο ότι στο μεγαλύτερο μέρος των σχολικών μονάδων της χώρας υπάρχουν διαθέσιμα οργανικά κενά, σε όλες τις ειδικότητες, που θα μπορούσαν να καλυφθούν ορθολογικά, αφού ληφθούν υπόψη και οι ατομικές ανάγκες και η οικογενειακή κατάσταση των νεοδιορισθέντων.

Επειδή η δυσμενής αυτή – και ουσιαστικά αναιτιολόγητη και αδικαιολόγητη – διάκριση παραγνωρίζει την πραγματικότητα της προηγούμενης διαρκούς μετακίνησης των ιδίων υπαλλήλων, που στήριζαν επί σειρά ετών το εκπαιδευτικό σύστημα ως αναπληρωτές και οδηγεί στην οικονομική και προσωπική τους εξαθλίωση, αφού τους αναγκάζει να διαμένουν – και πάλι – μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους, συντηρώντας δύο ή ακόμα και τρία σπίτια (όσοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν) και μάλιστα εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Ερωτάται η κ. Υπουργός

Υπάρχει η κυβερνητική πρόθεση για άμεση άρση της ουσιαστικά άδικης και αδικαιολόγητης πρόβλεψης για την υποχρεωτική παραμονή των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών  επί διετία στη “θέση τοποθέτησης” ;