Βουλή Ερώτηση από το Ποτάμι για το διορισμό Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/04/2015 - 23:50 | Author: Newsroom Ipaidia

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επιλογής και διορισμού Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»

Ο ρόλος των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ως συντονιστή και θεματοφύλακα της διοίκησης και της οργάνωσης αλλά και της διασφάλισης της ποιότητας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταδεικνύει το ιδιαίτερα σημαντικό τους έργο και την αδήριτη ανάγκη οι θέσεις αυτές να καταλαμβάνονται από τους πιο άξιους και ικανούς και όχι τους αρεστούς και τα εκάστοτε κομματικά στελέχη.

Η ανακοίνωση της παύσης όλων των υπηρετούντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του διορισμού των νέων, μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κουράκη, ανήμερα τη Μ. Πέμπτη μάλλον υποδηλώνει το φόρτο εργασίας και τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα της ηγεσίας του Υπουργείου και όχι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα για να ξεχαστεί γρήγορα το ζήτημα μεταξύ Επιτάφιου και οβελία.

Συμπωματικά, η συντριπτική πλειοψηφία των επιλεχθέντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης είναι στελέχη, συνδικαλιστές ή/και υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Βέβαια ανατρέχοντας σε ερώτησή του στη Βουλή για ακριβώς το ίδιο ζήτημα, ο τέως Συντονιστής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ (Ιανουάριος 2013) και νυν Αναπληρωτής Υπουργός κ. Κουράκης δήλωνε ότι «Η σημερινή μνημονιακή τρικομματική κυβέρνηση μοίρασε τις θέσεις των δεκατριών Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Με ποσόστωση αναλογικά με τη δύναμη του κάθε κόμματος, διόρισαν τους ‘ημέτερους’, προφανώς με κύριο προσόν την κομματική ταυτότητα του διοριζόμενου. Αυτή είναι η αξιοκρατία που οραματίζεται και εφαρμόζει στην πράξη η τρόικα εσωτερικού με καθαρά κομματικά οφέλη». Επίσης πρόσφατα ο ίδιος ο Υπουργός κ. Μπαλτάς είχε επισημάνει ότι για το θέμα της επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, «είναι θέση αρχής» και ότι δε θα γίνουν διορισμοί με κομματικά κριτήρια αλλά με αξιοκρατικά και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «δε θα διορίσουμε ανθρώπους που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ».

Δυστυχώς η πραγματικότητα ήρθε να διαψεύσει τόσο την τότε αντιπολιτευτική ρητορεία του κ. Αναπληρωτή Υπουργού όσο και τις προθέσεις του κ. Υπουργού, αποδεικνύοντας ξανά το αντίθετο, δηλαδή ότι οι θέσεις αυτές είναι πολιτικές-κομματικές. Συνεπώς η εθιμική συνταγή της μοιρασιάς των θέσεων συνεχίζεται όπως γινόταν τόσα χρόνια και επί των ημερών των προηγούμενων κυβερνήσεων, δίχως να αλλάζει στην ουσία τίποτα.

Επειδή η κομματική ταυτότητα δεν είναι ταυτόσημη της ανικανότητας κι επειδή δεν πρέπει να αδικούνται οι τυχόν άξιοι, καλείται το αρμόδιο Υπουργείο να δημοσιεύσει τα βιογραφικά των νέων περιφερειακών διευθυντών όπως επίσης και τα πρακτικά και το σκεπτικό αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων.
Το Ποτάμι, υποστηρίζει πως η επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης όπως και των λοιπών διευθυντών και προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης της εκπαίδευσης, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με ένα δίκαιο σύστημα αξιολόγησης και με βάση ένα πλαίσιο συγκεκριμένων και αντικειμενικών κριτηρίων το οποίο θα εξετάζει και θα επιλέγει τους πιο άξιους και ικανούς και δε θα «προωθεί» αναγκαστικά και καθ’ υπέρβαση τα κομματικά στελέχη κάθε κυβέρνησης. Δε μπορεί τα στελέχη διοίκησης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης να λογίζονται ως ένας ακόμη κομματικός βραχίονας και μια επέκταση του κομματικού κράτους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
1) Με ποια συγκριτική μεθοδολογία και ποια κριτήρια πραγματοποιήθηκε η κρίση και επιλογή των υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης; Πως συγκεκριμενοποιήθηκε κατά τη φάση της συγκριτικής αξιολόγησης η προϋπόθεση «γ) σημαντικά επιστημονικά και διοικητικά προσόντα» η οποία αναφέρεται στην υπ. αριθμ. Φ.350.2/2/25228/Ε3/16-2-2015, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος;
2) Οι επιλογές των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης έγιναν με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναπληρωτή Υπουργού ή συστήθηκε κάποια γνωμοδοτική επιτροπή ή επιτροπή επιλογής η οποία προέκρινε την αξιοκρατικά επικρατέστερη ομάδα υποψηφίων; Αν ναι από ποιους αποτελείτο η επιτροπή;
3) Με ποιες διαδικασίες και σύστημα αξιολόγησης προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει και στην πλήρωση των θέσεων των υπολοίπων στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης όπως για παράδειγμα τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων;
Παρακαλούμε όπως κατατεθούν τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα των επιλεχθέντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και τα πρακτικά αξιολόγησης και βαθμολόγησης των υποψηφίων.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Νικόλαος Ορφανός – Β’ Πειραιά

Loading...


  • europalso   ideascentral