Σύμφωνα με την παράγραφο 6, του άρθρου 19, του νόμου 1566/1985 : «Σε κάθε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές πάνω από διακόσιους (200) λειτουργεί γραμματεία, στην οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΑΤ, ΑΡ ή ΜΕ.

Η ερώτηση

Στη γραμματεία των λυκείων που έχουν περισσότερους από πεντακόσιους (500) μαθητές τοποθετείται και δεύτερος γραμματέας, καθώς και τρίτος, αν έχουν περισσότερους από οκτακόσιους (800) μαθητές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να οριστεί ότι σε κάθε 12θέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο τοποθετείται διοικητικός υπάλληλος ως γραμματέας αυτού».

Με βάση την έκθεση της «Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.», του 2018, που συντάχθηκε στα δεδομένα από την Πρώτη Γενικευμένη Εφαρμογή της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου – Αυτοαξιολόγησης (2013-2014) και τις Εκθέσεις Σχολικών Συμβούλων και «ΠΕΠΚΑ» για το Σχολικό Έτος 2016-17, η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης σε όλων
των τύπων των σχολείων ήταν ένας από τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του σχολείου καθώς και τη λειτουργία των Σχολικών Συμβούλων.

Σύμφωνα με σχετικά αποσπάσματα από την ως άνω έκθεση, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «… αναγνωρίστηκε ότι η γραμματειακή υποστήριξη ανατίθεται ως αρμοδιότητα σε εκπαιδευτικούς, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία του σχολείου(σ. 37)», «… ιδιαίτερη αναφορά έγινε από όλους τους τύπους των σχολικών δομών στην ανάγκη
στελέχωσής τους με ειδικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.λπ.), βοηθητικό προσωπικό (τραπεζοκόμους, φύλακες, κ.λπ.), αλλά και διοικητικό προσωπικό για τη γραμματειακή υποστήριξη του σχολείου (σ. 80)»,

«… Σχετικά με τη λειτουργία των Σχολικών Συμβούλων, ως προβλήματα προτάσσονται η υποστελέχωση των Γραφείων (έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης (σ.123)», «… (πρόταση για) Γραμματειακή υποστήριξη των μεγαλύτερων σχολικών μονάδων ώστε να μετριαστεί ο φόρτος διοικητικού έργου που έχει αναλάβει ο Διευθυντής του σχολείου, για να πραγματώσει αποτελεσματικότερα τον παιδαγωγικό και καθοδηγητικό του ρόλο (σσ. 128-129)».

Από έρευνες φαίνεται να προκύπτει ότι, το 78,3% των εκπαιδευτικών απαντά πως το σχολείο δεν διαθέτει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη και από δημοσιεύματα, φαίνεται ότι, κανείς στο Υπουργείο σας και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν ασχολήθηκε, αλλά ούτε ασχολείται με το εν λόγω πρόβλημα. Σε σχολιασμό σχετικής έρευνας, δε, αναφέρονται τα εξής: «Το σημαντικό αυτό έλλειμμα στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών στις διοικητικές υποχρεώσεις τους είναι απόλυτα συμβατό με τα ευρήματα των ευρωπαϊκών ερευνών που επιβεβαιώνουν την τεράστια υστέρηση σε βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό που υπάρχει χώρα μας.

Αποτυπώνει την έλλειψη επένδυσης στην διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των σχολείων, μια συνειδητή δημόσια πολιτική καθώς το κενό αυτό καλούνται να το αναπληρώσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Αυτό αναδεικνύει το σύνθετο  έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο οι οποίοι πρέπει να συνδυάσουν τα διδακτικά καθήκοντα με τις ανάγκες εκπλήρωσης διοικητικών διαδικασιών οι οποίες συνεχώς αυξάνουν υπό το βάρος ενός διογκωμένου διοικητικού γραφειοκρατισμού.”.

Το πρόβλημα είναι περισσότερο έντονο σε σχολικές μονάδες με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, που ενώ (σύμφωνα με το νόμο) θα έπρεπε να έχουν γραμματειακή υποστήριξη, δεν έχουν, ενώ σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «Η Γραμματειακή υποστήριξη με διοικητικό προσωπικό στα ΕΠΑ.Λ. είναι ανύπαρκτη. Το πρόβλημα είναι οξύτατο ιδιαίτερα στα πολυάριθμα σε μαθητές Εσπερινά, όπου θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί τουλάχιστον 3ος Υποδιευθυντής. Αποτελεί παραλογισμό το γεγονός ένα Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. με 1.000 και πλέον μαθητές να μην διαθέτει κανένα άτομο για γραμματειακή υποστήριξη και ένα Δ.Ι.Ε.Κ. με περισσότερους από 400 καταρτιζόμενους να διαθέτει πέντε (5)».Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Αναγνωρίζετε ότι η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργεία των σχολείων;

2. Σκοπεύετε να εφαρμόσετε την υπάρχουσα νομοθεσία και να διαθέσετε στα σχολεία το κατάλληλο προσωπικό που δικαιούνται για την γραμματειακή τους υποστήριξη;

3. Προτίθεσθε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξοπλιστούν τα γραφεία των συντονιστών των σχολείων (ή των σχολικών συμβούλων σύμφωνα με τις νεότερες νομοθετικές διατάξεις) με τον κατάλληλο εξοπλισμό και την ανάλογη γραμματειακή υποστήριξη; Αν ναι, σε ποιες δράσεις θα προβείτε επί τούτου;