06-09-16 Βοηθητικό έντυπο μηχανογραφικό υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις