Οι βάσεις των γενικών ΔΕ για 2000 με 2022 και ΠΕ για 2021 με 2022 όπως τις έχει αναρτήσει ο κ. Γιάννης Μαλλιαρός.

Η μοριοδότηση όπως ισχύει από 1/9/2018 (και σε παρένθεση η παλιά). Ως δυσπρόσιτα θεωρούνται τα μέρη με 10, 11, 12 ή 14 μόρια.