: Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 17 Ιουλίου έχουν διορία οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων .

Τονίζεται πως,  οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μία χρονιά που εισαγωγής.

Νομικές, Πολυτεχνικές και Οικονομικά θα ανέβουν, ενώ εξαίρεση αποτελούν οι Επιστήμες Υγείας του 3ου επιστημονικού πεδίου, μεταξύ αυτών και οι δημοφιλείς Ιατρικές, οι οποίες φέτος αναμένεται να δουν μείωση.

Ο Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης, σύμβουλος σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu, διενήργησε τη σύνταξη της μελέτης για την πορεία των φετινών βάσεων με αλγόριθμο που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εκτιμήσεις αφορούν αποκλειστικά σχολές και τμήματα που επιλέγονται από ένα επιστημονικό πεδίο και δεν έχουν ειδικό μάθημα, καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ακρίβεια της εκτίμησης.

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ παρουσιάζει τις φετινές ανατροπές των βάσεων στις δημοφιλείς σχολές στο 30 πεδίο

Βάσεις – 3ο πεδίο: Πτώση λόγω χαμηλών επιδόσεων

Η εξαίρεση μιας γενικευμένης ανόδου των δημοφιλών σχολών είναι οι Ιατρικές που εκτιμάται από την PIXIDAedu ότι θα χάσουν από 180 έως και 205 μόρια. Η Ιατρική Αθηνών αναμένεται να πέσει στα 18.610 μόρια από 18.880, ενώ η Ιατρική Αλεξανδρούπολης, η πιο χαμηλόβαθμη μεταξύ των εφτά σχολών, θα κινηθεί κάτω από τα 18.000 μόρια, και ειδικότερα στα 17.890.

Η πτώση στις σχολές των Επιστημών Υγείας αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 10 έως και 200 μορίων τόσο στις υψηλόβαθμες όσο και στις χαμηλόβαθμες σχολές. Η αιτία είναι οι χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρσι στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Και σε αυτή την περίπτωση, λόγω της απόκλισης της επίδοσης των υποψηφίων μεταξύ 2ου και 3ου επιστημονικού πεδίου, είναι δύσκολο να υπολογισθεί η βάση εισαγωγής σε κοινές σχολές, όπως για παράδειγμα οι Γεωπονικές.

Ιατρικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 18.610 18.800 -190 3ο
Ιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 18.360 18.550 -190 3ο
Ιατρικής Παν. Πατρών (Πάτρα) 18.300 18.505 -205 3ο
Ιατρικής ΔΠΘ (Αλεξανδρούπολη) 17.890 18.075 -185 3ο
Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 17.940 17.975 -35 3ο
Οδοντιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.860 18.060 -200 3ο
Κτηνιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.550 17.671 -121 3ο
Κτηνιατρικής Παν. Θεσσαλίας (Καρδίτσα) 17.320 17.350 -30 3ο
Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 17.790 17.910 -120 3ο
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 17.740 17.775 -35 3ο
Φαρμακευτικής Παν. Πατρών (Πάτρα) 17.590 17.710 -120 3ο