: Τι αναφέρει σε άρθρο που απέστειλε στο ο Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Σ.Ε. ΠΕ82 αναφορικά με την .

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο του:

Μελέτη περίπτωσης: ΣΧΟΛΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα που , θα επιχειρήσουμε μια πρώτη προσέγγιση για το τι πραγματικά συμβαίνει με την ΕΒΕ σε ορισμένα ειδικά μαθήματα και συγκεκριμένα στο ειδικό μάθημα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ των σχολών –τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. (Σημ: Παρόμοια ισχύουν και για το ειδικό μάθημα ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ). Πιο συγκεκριμένα:

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΒΕ 2021 1, ΕΒΕ 2022 1, ΕΒΕ 2023 1.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ ΕΒΕ 2021 0.70, ΕΒΕ 2022 0.70, ΕΒΕ 2023 0.70.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΒΕ 2021 1, ΕΒΕ 2022 1, ΕΒΕ 2023 1.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΑ ΕΒΕ 2021 0.90, ΕΒΕ 2022 0.90, ΕΒΕ 2023 0.90.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ ΕΒΕ 2021 1.20, ΕΒΕ 2022 0.90, ΕΒΕ 2023 0.90.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΒΕ 2021 0.80, ΕΒΕ 2022 0.80, ΕΒΕ 2023 0.80.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΕΒΕ 2021 1.10, ΕΒΕ 2022 0.80, ΕΒΕ 2023 0.70.

Από τα ανωτέρω παρατηρούμε ότι ορισμένες σχολές διατήρησαν σταθερή την ΕΒΕ τα τρία τελευταία χρόνια (όπου εισήχθη με νόμο η ΕΒΕ), ενώ η Πάτρα και η Ξάνθη τη μείωσαν. Η Ξάνθη μάλιστα τη μείωσε ακόμα περισσότερο το 2023. Αποτέλεσμα, η ΕΒΕ για το έτος 2023 να διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΕΒΕ 14.46

ΠΑΤΡΑ, ΧΑΝΙΑ, ΕΒΕ 13.01

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΒΕ 11.57

ΒΟΛΟΣ, ΞΑΝΘΗ, 10.12

Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο υποψήφιος για τη σχολή – τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ που έγραψε στο ειδικό μάθημα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ βαθμό 10.13 να γίνεται δεκτός σε ορισμένες σχολές – τμήματα, ενώ υποψήφιος που έγραψε στο ειδικό μάθημα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ βαθμό 14.45 να μην γίνεται δεκτός σε ορισμένες σχολές – τμήματα! Αντίστοιχα (όχι ακριβώς όμοια αλλά παραπλήσια), ισχύουν και για το ειδικό μάθημα ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι πως το 2021 υπήρξε σχολή -τμήμα (την ΕΒΕ την ορίζουν οι σχολές – τμήματα και όχι το ΥΠΑΙΘΑ) που είχε συντελεστή ΕΒΕ 1,2 ενώ άλλη σχολή – τμήμα είχε συντελεστή ΕΒΕ 0.70! Δεν θα επιχειρήσουμε να δώσουμε περαιτέρω ερμηνεία. Άλλωστε έχουμε συγγράψει αναλυτικότατο άρθρο για την ΕΒΕ και τον τρόπο υπολογισμού της. Θα το αφήσουμε στην κρίση σας. Ας απαντήσουν και οι ίδιες οι σχολές – τμήματα γιατί εξορθολογήσουν από έτος σε έτος την ΕΒΕ και γιατί δεν την ομογενοποιούν. Απλά να θυμίσουμε ότι όλοι οι απόφοιτοι από όλες τις ανωτέρω σχολές εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και αποκτούν τα ΙΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.