: Οι υποψήφιοι που πρέπει να συμπληρώσουν το καλούνται να αφομοιώσουν και μια σειρά αλλαγών.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το τους Δελτίο μέχρι και την Δευτέρα 18/7/2022 (και ώρα 23:59), για να μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο υποψήφιος για την εισαγωγή του στην εφαρμογή απαιτείται να έχει πρώτα αποκτήσει μέσω της εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στη Σχολική του Μονάδα, τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Ο υποψήφιος μπορεί να ορίσει τις επιθυμητές προτιμήσεις του, να τις αποθηκεύσει προσωρινά (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη συνέχεια πριν από τη λήξη της προθεσμίας να υποβάλει το ηλεκτρονικό του Δελτίο.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να υποβάλει το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Τι ισχύει για το Μηχανογραφικό 2022

Α. Πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) οι παρακάτω υποψήφιοι:

– Όσοι έχουν συμμετάσχει στις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2022, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν Μ.Δ. για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει Μ.Δ και Π.Μ.Δ. ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος.

– Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2020 ή 2021, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο.

Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι που είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

– Οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) έτους 2022 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά επιθυμούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Β. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 και παραπέμπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Μηχανογραφικό 2022: Τα SOS

Η διαδικασία της συμπλήρωσης του διαμορφώνεται βάσει των δεδομένων της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και των νέων συντελεστών βαρύτητας, ενώ το νέο σύστημα υπολογισμού μορίων από το οποίο προκύπτουν πολλαπλές βαθμολογίες για τον ίδιο υποψήφιο προκαλεί τους εκπαιδευτικούς αναλυτές να λύσουν έναν από τους πιο αινιγματικούς γρίφους για την εκτίμηση των βάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες -ίσως ακραίες- περιπτώσεις η «ψαλίδα» μεταξύ των πολλαπλών μέσων όρων βαθμολογίας αγγίζει ακόμα και τα 800 μόρια, όπως φαίνεται στα παραδείγματα που είχε παραθέσει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής.

Γι’ ακόμη μία χρονιά, η δυσχερής οικονομική κατάσταση πολλών οικογενειών αναμένεται να επηρεάσει τις επιλογές στο μηχανογραφικό, με τη δυνατότητα φοίτησης σε πανεπιστήμια μακριά από τον τόπο κατοικίας να είναι μη βιώσιμη επιλογή για πολλά νοικοκυριά. Αυτό, σε συνδυασμό με το «μπλόκο» της ΕΒΕ, που ήδη από πέρσι αποκλείει υποψηφίους με πολύ χαμηλές βαθμολογίες (σ.σ.: μέχρι το 2020 υπήρχαν περιπτώσεις εισαγωγής ακόμα και με βαθμολογία κάτω από 1) από την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ίσως οδηγήσει φέτος σε ακόμα περισσότερες κενές θέσεις στα περιφερειακά Ιδρύματα.

 Προκλήσεις

Για το δυσκολότερο μηχανογραφικό των τελευταίων 20 ετών είχε κάνει λόγο στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ο σύμβουλος εκπαίδευσης του Labora, κ. Κωνσταντίνος Κότιος.

«Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μία σειρά προκλήσεων για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, με τους συντελεστές “δυσκολίας” να διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις τελικές επιλογές», αναφέρει ο κ. Κότιος και παραθέτει τους τρεις παράγοντες που θα επηρεάσουν τους υποψηφίους.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού μορίων και η διαφορετική βαθμολογία που προκύπτει για τον ίδιο υποψήφιο ανά τμήμα επιλογής ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση στους μαθητές και να επηρεάσουν τον τρόπο σκέψης τους κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής περιορίζει τις επιλογές τους, ιδίως σε μαθητές με μέτριες ή πιο χαμηλές επιδόσεις. Ο αριθμός των τμημάτων που έχουν επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή για την ΕΒΕ είναι αρκετά μεγάλος και, όπως και πέρσι, δεν θα ήταν περίεργο υποψήφιοι με βαθμολογίες 13 ή 14 να αποκλειστούν από κάποιες επιλογές τους.

Η οικονομική και ενεργειακή κρίση περιορίζει τη δυνατότητα πολλών οικογενειών να στείλουν το παιδί τους σε πόλη εκτός της μόνιμης κατοικίας τους, με τα περιφερειακά πανεπιστήμια να φοβούνται ότι μπορεί να πληγούν, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.

«Είναι σύνηθες φαινόμενο, οι υποψήφιοι να διαμορφώνουν τις επιλογές τους βάσει των αλλαγών που υπάρχουν αρκετά συχνά στο σύστημα εισαγωγής», εξηγεί ο κ. Κότιος και συνεχίζει: «Παρ’ όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι είναι αναγκαία η ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, των μαθημάτων, των επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά και των προοπτικών στην αγορά εργασίας των αποφοίτων».

Στο ζήτημα των περιφερειακών Ιδρυμάτων, η κατάσταση, σύμφωνα με τον κ. Κότιο, περιπλέκεται, καθώς η οικονομική κατάσταση των οικογενειών έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην επιλογή σχολής, με αποτέλεσμα πολλά τμήματα με πολύ καλές αξιολογήσεις και προοπτικές να καταγράφουν χαμηλή ζήτηση εξαιτίας του κόστους διαβίωσης, που αποτρέπει τους υποψηφίους από το να τα επιλέξουν.

 Νέο τοπίο

«Ισως, η φετινή χρονιά να αποτελεί και το τέλος των προβλέψεων των βάσεων, μιας και καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε πρόβλεψη για τον τρόπο και τη σειρά με την οποία θα δηλώσει ο κάθε μαθητής τις σχολές του», αναφέρει ο κ. Κότιος.

Ενας σημαντικός παράγοντας που ενδέχεται να δημιουργήσει ένα ντόμινο στις φετινές βάσεις και ένα πολύ διαφορετικό τοπίο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι οι πολλαπλές βαθμολογίες που προκύπτουν ανά επιλογή τμήματος για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά.

«Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα, σε πολλές περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων. Οι διαφοροποιήσεις στα μόρια που θα συγκεντρώσει ο κάθε μαθητής ενδέχεται ακόμη και σε ομοειδή τμήματα να είναι μεγάλες και να ξεπερνούν ακόμη και τα 800 μόρια, όπως φαίνεται στο παράδειγμα των τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, όπου με τις ίδιες βαθμολογίες ένας μαθητής θα έχει απόκλιση 860 μορίων για το ίδιο τμήμα του Ρεθύμνου σε σχέση με αυτό της Αθήνας», αναφέρει.

Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώσουν, τελικά, τις σχολές τους στο μηχανογραφικό οι μαθητές.

«Πολλοί μαθητές ήδη μας εκφράζουν τη σκέψη να δηλώσουν πρώτα τα τμήματα που έχουν υψηλότερα μόρια για να μη “χάσουν” την υψηλή βαθμολογία, κάτι που, αν συνδυαστεί με το παραπάνω παράδειγμα, ίσως μας δείχνει ότι ενδέχεται να είναι υψηλότερα στην ιεραρχία φέτος τμήματα, τα οποία παλαιότερα δεν θα τα βλέπαμε τόσο ψηλά σε σχέση με άλλα. Αν αυτός ο τρόπος σκέψης έχει απήχηση σε έναν σεβαστό αριθμό μαθητών, τότε μιλάμε για βάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τις προηγούμενες χρονιές», εξηγεί.

Για πρώτη φορά φέτος τα πανεπιστήμια έχουν λόγο στο «προφίλ» του πρωτοετούς που υποδέχονται, με κάποια εξ αυτών να εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα των συντελεστών βαρύτητας και άλλα να κρατούν ουδέτερη στάση. Ορισμένα επέλεξαν να μη δώσουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας σε κάποιο μάθημα, ισομοιράζοντας το ποσοστό και στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα όλες τις Ιατρικές που έδωσαν στο κάθε μάθημα συντελεστή βαρύτητας 25%.

Αντίθετα, μία άλλη δημοφιλής επιλογή, οι Νομικές σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, έχουν διαφοροποιημένους συντελεστές, με την πρώτη σχολή να «πριμοδοτεί» με 30% συντελεστή τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Αρχαίων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση «μοιράζεται» και στα τέσσερα μαθήματα ο ίδιος συντελεστής βαρύτητας (25%).

Η παραπάνω πρακτική παρατηρείται σε πληθώρα ομοειδών τμημάτων, που το καθένα επέλεξε να «πριμοδοτήσει» διαφορετικά τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις, επέλεξαν να μην «πριμοδοτήσουν» το μάθημα το οποίο συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών.

Για παράδειγμα, αν και θα περίμενε κανείς ότι όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα Φυσικής θα «πριμοδοτούσαν» το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Φυσικής, οι προσδοκίες διαψεύστηκαν. Στα ομώνυμα τμήματα Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Αθήνας ο συντελεστής είναι 33%, στην Πάτρα και στην Καβάλα 30%, στο Ηράκλειο Κρήτης 27% και στη Λάρισα 25%. Δηλαδή, ένας υποψήφιος με πολύ υψηλές επιδόσεις στο μάθημα της Φυσικής «πριμοδοτείται» στη διεκδίκηση του παραπάνω τμήματος περισσότερο στις περιοχές της Αθήνας, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης απ’ ό,τι στο τμήμα της Λάρισας.

Δοκιμάζεται για δεύτερη χρονιά η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Με ενδιαφέρον ανέμεναν οι υποψήφιοι τις Ελάχιστες Βάσης Εισαγωγής για δεύτερη χρονιά. Πέρσι 29 τμήματα είχαν λιγότερους από 30 εισακτέους, ενώ παρατηρήθηκαν και αρκετές αστοχίες, με κάποια τμήματα να έχουν μηδενικό αριθμό εισακτέων, λόγω επιλογής υψηλού συντελεστή ΕΒΕ.

Φέτος, δόθηκε η ευκαιρία στα πανεπιστημιακά τμήματα να προχωρήσουν σε βελτιωτικές κινήσεις, αν και πάλι παρατηρήθηκε η τάση κάποια από αυτά να ανεβάσουν τον συντελεστή θέτοντας πιο ψηλά τον πήχη δυσκολίας για τους υποψηφίους.

Τα αποτελέσματα της φετινής χρονιάς δίνουν μία πιο καθαρή εικόνα για τις επιπτώσεις της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην εισαγωγή των υποψηφίων, αλλά και στη ζήτηση των περιφερειακών ιδρυμάτων. Οι αστοχίες της περσινής χρονιάς, που εντοπίστηκαν, κυρίως, στα ειδικά μαθήματα, έχουν αποφευχθεί και πλέον η ζήτηση από τους υποψηφίους με βαθμολογίες άνω του κατώτατου ορίου που θέτει η ΕΒΕ θα αναδείξει ποια τμήματα «κερδίζουν» το ενδιαφέρον των μαθητών.

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι, αν και ο αριθμός εισακτέων εκινείτο στις 77.000 θέσεις, μόλις 60.000 υποψήφιοι πέτυχαν την εισαγωγή τους. Φέτος, ο αριθμός εισακτέων είναι 68.394, ενώ αυξημένος είναι ο αριθμός εισακτέων σε Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές.

Μηχανογραφικό 2022:  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ για τον ίδιο υποψήφιο που διεκδικεί ομοειδή τμήματα 

  1. Ενας υποψήφιος του 2ου επιστημονικού πεδίου που διεκδικεί τμήματα Χημείας σε διαφορετικά Ιδρύματα της χώρας διαμορφώνει τη βαθμολογία του ως εξής:

Με βαθμολογία:

Γλώσσα: 12

Φυσική: 14

Χημεία: 16

Μαθηματικά: 11

Τμήματα Συντελεστές βαρύτητας ανά εξεταζόμενο μάθημα
Γλώσσα Φυσική Χημεία Μαθημ. Μόρια
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20% 25% 30% 25% 13.450
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 20% 26% 27% 27% 13.330
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 20% 20% 40% 20% 13.800
  1. Αντίστοιχα, ένας υποψήφιος του 1ου επιστημονικού πεδίου που διεκδικεί τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας σε διαφορετικά Ιδρύματα της χώρας διαμορφώνει τη βαθμολογία του ως εξής:

Με βαθμολογία:

Γλώσσα: 13

Αρχαία: 12

Ιστορία: 18

Λατινικά: 16

Τμήματα Συντελεστές βαρύτητας ανά εξεταζόμενο μάθημα
Γλώσσα Αρχαία Ιστορία Λατινικά Μόρια
ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 30% 26% 24% 20% 14.540
ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 20% 20% 40% 20% 15.400
ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 25% 25% 25% 25% 14.750