: Στατιστικά προτιμήσεων, επιτυχόντων και υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κατηγορία επιλογής

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιούνται τα προτιμήσεων, επιτυχόντων και υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κατηγορία επιλογής.

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-Επιτυχ. Υποψ.-Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-Υποψηφίων-Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018-Επιτυχ. Υποψ.-Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018-Υποψηφίων-Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ-Επιτυχ. Υποψ.-Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ-Υποψηφίων-Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-Επιτυχ. Υποψ.-Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-Υποψηφίων-Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-Επιτυχ. Υποψ.-Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-Υποψηφίων-Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-Επιτυχ. Υποψ.-Πανελ. 2019

Στατ. Προτιμήσεων-ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-Υποψηφίων-Πανελ. 2019

Βάσεις 2019: Μάνα και γιος πέρασαν στο πανεπιστήμιο

Βάσεις 2019: Υψηλά κρατήθηκαν και φέτος οι Στρατιωτικές Σχολές

Βάσεις 2019: Προβληματισμός για την πτώση των βάσεων