: Νέες Τα οδηγούν σε βουτιά τις περισσότερες σχολές

Τα μαθηματικά λοιπόν φέρνουν μεγάλη πτώση των στο 5ο επιστημονικό πεδίο. Στα μαθηματικά προσανατολισμού τα ήταν πολλά και απαιτούσαν γνώσεις από τη Β Λυκείου. Το αποτέλεσμα ήταν η πλειοψηφία των μαθητών (τουλάχιστον αυτό δείχνει το πρώτο δείγμα από τα κέντρα) να γράψει από μέτρια έως άσχημα και έτσι αναμένεται σχεδόν σε όλες τις σχολές η πτώση να είναι ακόμη και 1.500 μόρια.

Το ίδιο μάθημα είναι ο καταλύτης και για το 2ο επιστημονικό πεδίο. . Τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι όποιος υποψήφιος κινήθηκε κοντά στο 15 θα είναι σε σχολή της επιθυμίας του. Η πτώση αναμένεται να είναι γενικά πολύ μεγάλη στις περισσότερες , λόγω της δυσκολίας των μαθηματικών, όπου η πλειοψηφία των υποψηφίων κινήθηκε λίγο πάνω από τη βάση.

Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο καταλύτης είναι η Χημεία και η Βιολογία που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ελαφρά πτώση στις ιατρικές σχολές με τις προβλέψεις αυτή την ώρα να λένε για μείωση κάτω από τις 19.000 ακόμη και στην Ιατρική της Αθήνας.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο σημαντικό ρόλο θα παίξει το 5ο μάθημα στο οποίο πολλοί ήταν οι υποψήφιοι που όπως φαίνεται δεν είχαν καλές επιδόσεις. Εδώ ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι σε τμήματα όπως τα παιδαγωγικά έχει μειωθεί η ζήτηση. Συνολικά φαίνεται πάντως πως δεν θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα των .

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο ευνοούνται φέτος όσοι δεν είναι “δυνατοί” στην παπαγαλία, καθώς τα θέματα απαιτούσαν γνώσεις και κρίση. Οι δεν αναμένεται να έχουν μεγάλες διαφορές, ωστόσο και εδώ αναμένεται μια μικρή πτώση.