: Σε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε η επιτυχία των υποψηφίων του Ρεθύμνου στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, το 68% των υποψηφίων απέκτησε με τις επιδόσεις του το πολυπόθητο εισιτήριο για την πρόσβαση σε κάποια από τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, φέτος συμμετείχαν στην εξεταστική διαδικασία 671 υποψήφιοι, φετινοί απόφοιτοι αλλά και απόφοιτοι των παρελθόντων ετών. Από αυτούς, στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας εισάγονται οι 509. Όσον αφορά τα Γενικά Λύκεια του νομού, το σχολείο με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας αναδείχθηκε το Λύκειο Περάματος καθώς από τους 47 υποψηφίους εισάγονται οι 41. Στο 86% κινήθηκε και το ποσοστό επιτυχίας στο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου στο οποίο εισήχθησαν οι 77 από τους 90 υποψηφίους.

Όσον αφορά στα ΕΠΑΛ του Ρεθύμνου, το ποσοστό επιτυχίας υπολογίζεται στο 33%, καθώς από τους συνολικά 175 υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων εισήχθησαν στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι 58.