Τροποποίηση του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2013 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και γι’ αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν προσοχή για να μη βρεθούν μπροστά σε εκπλήξεις.

Οι αλλαγές αφορούν την ημέρα εξέτασης δύο μαθημάτων των τομέων 1) Ηλεκτρονικής και 2) Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, ως ακολούθως:

Α. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, με ημέρα εξέτασης την Τετάρτη 05.06.2013 (αντί της Τρίτης 04.06.2013)

Β. Αρχές Eπεξεργασίας Tροφίμων, με ημέρα εξέτασης την Τρίτη 04.06.2013 (αντί της Τετάρτης 05.06.2013)

Επίσης το υπουργείο Παιδείας έστειλε διευκρινιστικές οδηγίες που αφορούν στον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Ορου στην Α’ και Β’ τάξη ημερησίου και εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013. Σχετικά με την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου, στην Α’ και Β’ τάξη ημερησίου και εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Γενικός Μέσος Όρος
Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων με κλάδους πολλαπλασιαζόμενων επί το πλήθος των κλάδων του μαθήματος , διά του πλήθους των μαθημάτων που δεν έχουν κλάδους και των κλάδων των μαθημάτων. Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. κοινή για τους υποψήφιους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από τα μαθήματα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές, για τα οποία η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) εξετάζονται μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά 1.