Οι μαθητές ΕΠΑΛ που πρόκειται να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ειδικά οι υποψήφιοι μαθητές ΕΠΑΛ με μαθησιακές δυσκολίες (κατηγορία Φ.Α.), που για να εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις πρέπει να μεταβούν σε εξεταστικό κέντρο άλλης πόλης από αυτή στην οποία φοιτούν, δικαιούνται της κάλυψης εξόδων μετακίνησης, διατροφής και διαμονής, όπως συμβαίνει και με τους αντίστοιχους μαθητές των ΓΕΛ.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.6 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90/2001 τ.Α’), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, προκύπτει ότι οι μαθητές της ΕΓ και Π τάξης των Ενιαίων Λυκείων έχουν διαφορετική μεταχείριση από αυτούς των ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου οι Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων είναι και απολυτήριες και για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί η έγκριση δαπανών μετακίνησης υποψηφίων, όταν αυτοί πρέπει να εξεταστούν σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν και προς τούτο απαιτείται η μετακίνηση και διαμονή τους στην έδρα το σχολείου που εξετάζονται.

Αντιθέτως, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ δεν είναι απολυτήριες και στη βάση αυτή δεν προβλέπεται η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων (ν.3748/2009, ΦΕΚ 29/τ.Α719-02-2009). Αυτό ισχύει και για μαθητές των ΕΠΑΛ με μαθησιακές δυσκολίες (Φ. Α.) που πρέπει να εξεταστούν σε σχολεία εκτός έδρας σε αντίθεση με τους μαθητές (Φ.Α.) των ΓΕΛ. Η διαφορετική αντιμετώπιση των υποψήφιων μαθητών Φ.Α που προέρχονται από ΕΠΑΛ είναι άνιση και για αυτό άδικη, σε σύγκριση με όσα μεριμνά η Πολιτεία για όσους ανήκουν στην ίδια κατηγορία και προέρχονται από ΓΕ