Τροπολογία για Ιδιωτικά Σχολεία, Κολλέγια και Φροντιστήρια