Έπειτα από δύο χρόνια διαδικτυακών διοργανώσεων λόγω πανδημίας, το 57ο Θερινό επιστρέφει φέτος διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου.

Ομιλίες, προσκεκλημένοι ερευνητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού, επισκέψεις σε εργαστήρια συναντήσεις με τους ερευνητές του «Δημόκριτου», ειδικές θεματικές ενότητες, στρογγυλά τραπέζια και άλλα πολλά υπόσχονται να μυήσουν τους συμμετέχοντες φοιτητές και πτυχιούχους θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στη διαθεματική έρευνα.

Κάθε ημέρα θα περιέχει θεματικές ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες που θα πραγματεύονται σημαντικά επίκαιρα θέματα στις θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο «Δημόκριτος». Οι θεματικές περιοχές είναι: Επιστήμες Υγείας, Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Εφαρμογές, Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια, Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά, Υψηλές Ενέργειες, Πυρηνική Φυσική, Πυρηνική Τεχνολογία και Εφαρμογές στο Περιβάλλον, στην Υγεία, στα Υλικά και στην Πολιτιστική Κληρονομιά.

Από το Θερινό Σχολείο δεν θα λείψουν οι επισκέψεις στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ερευνητικού Κέντρου, όπου οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιδείξεις ερευνητικών οργάνων και να γνωρίσουν υποδομές στις οποίες δεν επιτρέπεται κανονικά η είσοδος. Οι φοιτητές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών στον «Δημόκριτο» και σε άλλες χώρες, ενώ εκπρόσωποι εταιρειών θα τους μιλήσουν για τις ευκαιρίες καριέρας.

Τέλος, θα συνεχιστεί και φέτος η επιτυχημένη πρωτοβουλία «Τhe Research Matchmaking Event», όπου σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις (μέσω ειδικής πλατφόρμας) με ερευνητές του «Δημοκρίτου» οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για τις ερευνητικές δραστηριότητες του κέντρου και να διερευνήσουν τις προοπτικές συνεργασίας με διάφορα ερευνητικά εργαστήρια, με σκοπό την εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής εργασίας, ακόμα και τη διεξαγωγή έρευνας για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε συνεργασία με καθηγητές πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Για εγγραφές στο 57ο Θερινό Σχολείο, οι οποίες μόλις ξεκίνησαν, μπορεί κανείς να ακολουθήσει τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eventora.gr/demokritos-summerschool